krm-kurs-geilo-20151201th_ 16549.jpg

Hydraulikk II

Videregående Hydraulikk

Beskrivelse

Beskrivelse

Hydraulikk II er en videreføring av Hydraulikk I. Deltagerne vil etter kurset ha bedre forståelse for mer komplekse hydraulikkskjemaer, mer omfattende systemforståelse, og en innføring i flere sammensatte komponenter.

Program

Program

Oppfriskning og fordypning i grunnleggende kunnskaper:

 • grunnleggende strømningslære
 • laminær og turbulent strømning
 • trykktap i rør, bend og koblinger
 • formler for trykk, volumstrøm og effekt

Oppfriskning og fordypning i komponentlære:

 • pumpestyringer
 • trykkbegrensningsventiler
 • trykkreduksjonsventiler
 • retningsventiler
 • volumstrømregulerende ventiler
 • bremse- og lastsenkende ventiler
 • akkumulatorer

Åpne og lukkede kretsløp.

Trening i skjemalesing, komponent- og systemforståelse.

Forurensningskontroll:

 • krav til renhet og kontroll av renhetsnivå
 • filter og filterstandarder
 • rensing og spyling av rørsystemer

Drift og vedlikehold:

 • Vedlikeholdsrutiner og feilsøking

Praktiske øvelser på hydraulisk utstyr.

Detaljer

Detaljer

Målgruppe:

Drifts- og vedlikeholdspersonell med erfaring innen hydraulikk

Instruktører:

 • Lennart Standberg
 • Örjan Andrén
 • Jan-Åke Johansson
 • Jørgen Ringstad
 • Sondre Goberg

Forkunnskaper:

Hydraulikk I, eller tilsvarende.

Avsluttende prøve:

Det avholdes en avsluttende prøve på kurset som vurderes til bestått/ ikke bestått

Kursbevis:

Det utstedes kursbevis etter endt kurs.

Bilder

Bilder

alt

Pumpesyring

 alt 

Lastholdeventiler

alt

Bremsing av last

 

Varighet

5 dager

Tidspunkt

Oppstart første dag: 12.00
Avslutning siste dag: 11.00

Kursavgift

Kr 12300,-

Kurssted

KRM kurssenter, Geilo

Overnatting

Bardøla Høyfjellshotell
Hotellovernatting kommer i tillegg, døgnpris fullpensjon 1.540,-

Kursdato

 • 23.10.17 - 27.10.17 / KRM kurssenter, Geilo
 • 13.11.17 - 17.11.17 / KRM kurssenter, Geilo
 • 12.02.18 - 16.02.18 / KRM kurssenter, Geilo
 • 05.03.18 - 09.03.18 / KRM kurssenter, Geilo
 • 22.10.18 - 26.10.18 / KRM kurssenter, Geilo
 • 12.11.18 - 16.11.18 / KRM kurssenter, Geilo