Harald Bergh

har arbeidet med laseroppretting i mer enn 20 år, både onshore og offshore. I disse årene har han også i stor utstrekning drevet undervisning innen dette faget. Han er i dag produktsjef for laseroppretting innen IKM-gruppen.

Instruktør på kurs: Oppretting av roterende utstyr.

harald.jpg