Vi tilbyr re-sertifisering Fittings(tidl. OLF-120) og Ventilteknikk( tidl. OLF-119) på SKYPE - når det passer deg!

KRMs Korona tiltak

Oppdatert 13.9.2020 kl 16.00
KRM overvåker og følger de til enhver tid gjeldene anbefalinger fra Folkehelseinstituttet, FHI, og Helsedirektoratet og har derfor besluttet:

Alle kurs i perioden frem til påske er kansellert.
Vi følger utviklingen fremover og åpner for kurs igjen når situasjonen tilsier at det er forsvarlig.