Smittevernrutiner for kursdeltager

Oppdatert 11.6.2021

Vi vil ta vare på deg på best mulig og trygg smittevernmessig måte når du er på kurs hos oss. Det er derfor svært viktig at du leser gjennom dette før du kommer på kurs.

Ditt bidrag til godt smittevern er svært viktig, så husk på de generelle rådene:

 • vaske hender ofte
 • riktig hoste/nyse-hygiene
 • holde avstand, minst 1 meter 

Sykdom og smitte

 • Er du forkjølet eller har influensalignende symptomer, også ved lette symptomer, skal du ikke komme på kurs
 • Er noen i din husstand i karantene/ventekarantene, skal du ikke komme på kurs. 
 • Er du bekreftet smittet av Covid-19, må det ha gått minimum 7 dager etter symptomfrihet
 • Får du luftveissymptomer mens du er på kurs skal du umiddelbart isolere deg på rommet og ta kontakt med oss på telefon for avtale om videre oppfølging.

Arbeidstøy/verneutstyr

 • Vi har arbeidsfrakker, vernesko og briller til utlån i praktisk øvelser. Du skal bruke det samme utstyret gjennom hele kurset.
 • Benytt personlig merket knagg i garderoben til arbeidstøy/utstyr når det ikke er i bruk

På kurssenteret

 • Desinfiser/vask hender når du kommer og når du går fra kurssenteret. Antibac er plassert ved inngangsdøren og en rekke andre steder på kurssenteret
 • Garderobeplass for yttertøy/arbeidstøy er merket med navnet ditt 
 • Bruk engangshansker/ desinfiser hender mellom hver øvingsstasjon
 • Kontaktflatene på øvingsstasjonen desinfiseres etter endt øvelse
 • Desifiser hørselsvern før og etter bruk
 • I grupperommet er gruppebordet merket. Bruk samme sitteplass ved gruppebordet
 • Vær ekstra oppmerksom på å holde god avstand i garderoben, under labøvelser og i trangere områder som korridorer og trappeløp

Engangshansker, antibac, desinfeksjonsmiddel/engangskluter er plassert sentralt tilgjengelig rundt i laboratoriet.

Undervisningsrom for teori

 • Klasseromsoppsett med minst 1 meter rundt hver pult i stort og godt ventilert undervisningsrom. 
 • Du har en fast, merket plass.