vannkraft_1.jpg

Prediktivt vedlikehold og digitalisering - bransjekurs

Vedlikehold Industri 4.0 - Smart Maintenance

Kurset er reservert for elektro/automasjon og fornybar-/kraftnæringen, og består av en samling over 5 dager på KRMs kurssenter med etterfølgende nettskole.

Beskrivelse

Beskrivelse

Introduksjon til tilstandsovervåking

 • fra maskin til internet  (sensor til bruker)
 • definere målet
 • veien til målet
 • metoder
 • eksempler og gjennomgang av eksisterende løsninger

Hvordan skaffe status/tilstand på maskin (objekt)

 • Sensorer
 • Måleteknikk
 • Algoritmer
 • Signalkvalitet  (signalstøy, -oppløsning, -nøyaktighet, -oppdatering )

Definer område / maskiner som skal overvåkes

 • Lage et anleggs hierarki
 • Tegne opp anlegget på prosess/instrument diagram/tegning (P&ID)

Identifisere kritiske parametere, maskiner og maskinkomponenter

 • Eksempler på anlegg, maskiner og maskinkomponenter som vannkraftverk, automasjonssystemer, hydraulikksystemer, ventiler, lager, oljer mm.

Finne eksisterende måledata og vurdere tilleggsinstrumentering

 • Bestemme plassering av og type sensorer
 • Vurdere instrumentering med tanke på relasjoner

Tegne prosess/instrumentering inn i P&ID skjemaet 

 • Bruk standard symboler

Lage oversikt over sensorer - type, måleområdet og utgangssignal 

 • IO liste med sensor data

Lage oversikt over mulige relasjoner - relasjons tabell

 • Vurdere mulighet for å lage algoritmer mellom en eller fler relasjoner

Ulike metoder for dataoverføring til overordnet system

 • Aktuelle overordnede system: Cognite CDF, Grafana,  etc

Installasjon av sensorer

Sette opp og installere noder mot dataplattform

 • Opprette dataplattform - feks UPC UA

Evaluering av måledata under stresstest


Praktiske øvelser i grupper 

Detaljer

Detaljer

Målgruppe:

Fagarbeidere, teknikere og ingeniører 

Forkunnskaper:

Det kreves ingen forkunnskaper

Avsluttende prøve på kurset:

Det avholdes en avsluttende prøve på kurset som vurderes til bestått/ ikke bestått

Nettskole:

Etter endt kurs jobbes det videre på læringsplattformen Canvas med problemstillinger knyttet til tema gjennomgått på kurset. 
Det er en obligatorisk innsendingsoppgave som karaktersettes.

Kursbevis:

Fullført kurs og nettskole gir 5 studiepoeng. Det utstedes kursbevis og karakterutskrift som dokumentasjon.

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • har kunnskap om vanlige sviktmekanismer på ulike maskiner
 • har kunnskap om hvordan man kan identifisere kritiske komponenter som bør overvåkes i et system
 • har kunnskap om filosofien og metoder for vedlikehold av maskiner
 • har kunnskap om sensorer og metoder for monitorering av tilstanden til maskiner
 • har kunnskap om hvordan innsamling, prosessering og presentasjon av data for å drive prediktivt vedlikehold kan gjøres
 • har kunnskap om hvordan data transporteres til overordnede styresystemer

Ferdigheter:

 • kan identifisere kritiske punkter i en maskinpark
 • kan tolke skjema og maskiner for å finne vitale komponenter
 • kan sette opp og anvende riktig metode for riktig og effektivt vedlikehold av maskiner
 • kan anvende riktig sensorer på riktig sted for å samle data for kontinuerlig monitorering
 • har ferdigheter for å kunne kartlegge avvik og foreslå forbedringer

Generell kompetanse:

 • har innsikt i metoder for prediktivt vedlikehold
 • har forståelse av filosofien knyttet til riktig vedlikehold av maskiner og maskinkomponenter
 • har forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper som anvendes i bransjen
 • kan utføre arbeidet etter kundens behov 
 • kan bygge relasjoner med fagfeller og på tvers av fag, samt med eksterne målgrupper 
 • kan utvikle arbeidsmetoder, produkter og/eller tjenester av relevans innen service 

Varighet

5 dager

Tidspunkt

Oppstart første dag: 12.00
Avslutning siste dag: 11.00

Kurssted

KRM kurssenter, Geilo

Overnatting

Bardøla Høyfjellshotell
Hotellovernatting kommer i tillegg, døgnpris fullpensjon 1.690,-

Meld deg på kurset

Studiepoeng:

5 studiepoeng.
Det utstedes kursbevis og karakterutskrift.

alt​​​​​​​

Praktisk informasjon

Kurset er gratis for de som er tilknyttet Energi Norge, Samfunnsbedriften, NITO og El og IT Forbundet. Kursplassene tildeles fortløpende ved påmelding.

Reise og overnatting betales av den enkelte/bedriften.

Hvordan reise til Geilo

Kurset inngår i:

 • Fagtekniker Digitalisering og Automasjon
 • Fagtekniker Hydraulikk