Ønsker du en kort presentasjon av vårt kursopplegg på Teams, ta kontakt med oss Epost eller telefon +47 67 90 40 00

Vannkraft_PVD1_web.jpg

Prediktivt vedlikehold og digitalisering

- av Vannkraftverk og utstyr


Her lærer du om skjematikk, hierarki og tagge sensorer, sette opp servere for datafangst OPC-UA og MQTT, finne kritiske måleparametere i komponenter og systemer, finne sammenhenger og definere KPIer, samt organisere dataene i protokoll/tabell.

Kurset er gratis for deltaker som et ledd for å løfte kompetansen innenfor digitalisering av prediktivt vedlikehold i vannkraftbransjen og  består av en samling over 5 dager på KRMs kurssenter med etterfølgende nettskole.

Beskrivelse

Beskrivelse

Skjematikk for å skisse opp et overvåkingssystem

 • P&ID
 • Tagge sensorer  
 • Definere/lage hierarkier

Datafangst

 • Sensorer, typer og måleområder
 • Dataoverføring
 • OPC-UA og MQTT
 • Hente ut måleverdiene av systemet gjennom OPC-UA eller MQTT
 • Kvalitetssikre måledata, verdi, tagging, nivå
 • Praktiske øvelser - vi setter opp et system

Måleparametere i kritiske maskinkomponenter og systemer

 • Olje
 • Skadeanalyse
 • Komplekse systemer

Finne sammenhenger og strategisk viktige målepunkter i KRMs vannkraftverk 

 • Tegne opp forslag til overvåking av vannkraftverkene
 • Introduksjon i "modellering av måledata" ?

Avsluttende gruppeoppgave 

 • Tegne opp et overvåkingssystem av KRMs vannkraftverk i P&ID, definere hierarkier, velge sensorer og tagge disse. Enkel modellering av måledata.

Program

Program

Klikk på bildet for bedre lesbarhet
alt

Detaljer

Detaljer

Målgruppe:

Fagarbeidere, teknikere og ingeniører 

Forkunnskaper:

Det kreves ingen forkunnskaper

Avsluttende prøve på kurset:

Det avholdes en avsluttende prøve på kurset som vurderes til bestått/ ikke bestått

Nettskole:

Etter endt kurs jobbes det videre på læringsplattformen Canvas med problemstillinger knyttet til tema gjennomgått på kurset. 
Det er en obligatorisk innsendingsoppgave som karaktersettes.

Kursbevis:

Fullført kurs og nettskole gir 5 studiepoeng. Det utstedes kursbevis og karakterutskrift som dokumentasjon.

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • har kunnskap om vanlige sviktmekanismer på ulike maskiner
 • har kunnskap om hvordan man kan identifisere kritiske komponenter som bør overvåkes i et system
 • har kunnskap om filosofien og metoder for vedlikehold av maskiner
 • har kunnskap om sensorer og metoder for monitorering av tilstanden til maskiner
 • har kunnskap om hvordan innsamling, prosessering og presentasjon av data for å drive prediktivt vedlikehold kan gjøres
 • har kunnskap om hvordan data transporteres til overordnede styresystemer

Ferdigheter:

 • kan identifisere kritiske punkter i en maskinpark
 • kan tolke skjema og maskiner for å finne vitale komponenter
 • kan sette opp og anvende riktig metode for riktig og effektivt vedlikehold av maskiner
 • kan anvende riktig sensorer på riktig sted for å samle data for kontinuerlig monitorering
 • har ferdigheter for å kunne kartlegge avvik og foreslå forbedringer

Generell kompetanse:

 • har innsikt i metoder for prediktivt vedlikehold
 • har forståelse av filosofien knyttet til riktig vedlikehold av maskiner og maskinkomponenter
 • har forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper som anvendes i bransjen og kan utføre arbeidet etter kundens behov 
 • kan bygge relasjoner med fagfeller og på tvers av fag, samt med eksterne målgrupper 
 • kan utvikle arbeidsmetoder, produkter og/eller tjenester av relevans innen service 

Varighet

5 dager

Kursavgift

Kr 1,-

Studiepoeng:

5 studiepoeng.
Det utstedes kursbevis og karakterutskrift.​​​​​​​

Praktisk informasjon

Kurset er gratis for alle gjennom bransjeprogrammet for elektro- automasjon, fornybar og kraftnæringen.
​​​​​​​Kursplassene tildeles fortløpende ved påmelding.

Reise og overnatting betales av den enkelte/bedriften.

Hvordan reise til Geilo

Kurset inngår i:

 • Fagtekniker Digitalisering og Automasjon
 • Fagtekniker Hydraulikk

Verden går ikke bare rundt sånn helt av seg selv