DSC_0226.JPG

Fagbevis ROV-hydraulikk

En spesialutdanning for deg som drifter og vedlikeholder ROVer med tilhørende hydrauliske systemer.

Med disse kursene får du kompetansen som skal til for å drifte hydrauliske anlegg på en ROV (Remotely Operated Vehicle) med tilhørende TMS (Tether Management System) og vinsj.
Spesialkurset "Hydraulikk III - ROV" tar for seg de aktuelle systemene, samt proporsjonalventilers styring og regulering. 

Sammen med Hydraulikk I, Hydraulikk II og Hydraulikk IV kan ROV-operatører, drift- og vedlikeholdspersonell gjøre mye prevantivt og spesialisert vedlikehold.

Fagbevis utstedes av KRM etter endt utdanning.