krm-kurs-geilo-20151201th_ 16176.jpg

Teoristøttekurs til Hydraulikkfagskolen

Støtteundervisning til NKI's teoripensum i fysikk og mekanikk

Beskrivelse

Beskrivelse

Dette kurset er for deg som er student ved Hydraulikkfagskolen og ønsker veiledning og hjelp til en raskere gjennomføring av teori-delen av studiet. Kurset veksler mellom undervisning, arbeid i grupper og individuell arbeid og veiledning. I undervisning og gruppearbeid vil det bli tatt hensyn til de emnene som synes mest utfordrende for studentene og det blir vektlagt teori og problemstillinger som presenteres i de obligatoriske innsendingsoppgaver.

For maksimalt utbytte av teorikurset forutsettes det at studentene samarbeider om problemløsninger, og framdriften vil derfor være avhengig av den enkeltes innsats også etter at ordinær undervisning er avsluttet for dagen.

Program

Program

Fysikk:

 • Fysiske størrelser og enheter
 • Bevegelsesligninger
 • Kraft og bevegelse
 • Arbeid og energi
 • Statistikk
 • Fysikk i gass og væsker 


Mekanikk:

 • Statikk
 • Fasthetslære
 • Dynamikk og hydraulikk i faget mekanikk
 • Sammenhengen mellom kraft og bevegelse
 • Formendringer og spenninger i gjenstander som er utsatt for krefter

Detaljer

Detaljer

Målgruppe:

Studenter ved Hydraulikkfagskolen 

Forkunnskaper:

Det kreves ingen forkunnskaper men du må være opptatt som student og ha mottatt lærebøker og annet undervisningsmateriell til teorien 

Instruktør:

Wiggo Lindseth

Kursbevis:

Det utstedes kursbevis for deltagelse på kurset

Varighet

5 dager

Kursavgift

Kr 10100,-

Kurset settes opp på forespørsel. Ta kontakt!