iStock_DAM.jpg

Fagbevis Hydraulikk - Turbinregulering og lukestyring

En spesialutdanning for deg som drifter og vedlikeholder hydrauliske turbinregulatorer og luker.

Med disse kursene får du kompetansen som skal til for å drifte hydrauliske anlegg på vannkraftstasjoner.
Spesialkurset "Hydraulikk III - Vannkraftverk" tar for seg hydraulikken i et vannkraftverk med hovedvekt på turbinregulatorer og damluker.

Sammen med Hydraulikk I, Hydraulikk II og Hydraulikk IV kan mekanikerer, elektrikere og driftsingeniører gjøre mye prevantivt og spesialisert vedlikehold.

Fagbevis utstedes av KRM etter endt utdanning.