Hydraulikk.jpg

Fagtekniker Hydraulikk

Praktisk, yrkesrettet fagskoleutdanning for deg som vil bli dyktig i hydraulikkfaget. Etter endt utdanning vil du ha ferdighet, kunnskap og kompetanse til å drifte, feilsøke og vedlikeholde hydrauliske anlegg i landbasert industri, verft, båter/skip, vannkraft, anlegg og offshore.
Utdanningen dekker kravene til vedlikeholdspersonell på hydraulisk løfteutstyr i henhold til kravene i NORSOK R003 og R005

alt
alt

Illustrasjon av utdanningsløp

Beskrivelse

Beskrivelse

Studiet består av:

Praktiske obligatoriske samlinger/kurs:

Teori på nett:

I nettskolen jobber du videre med spørsmål og problemstillinger rettet inn mot et hydraulikksystem med tilhørende komponenter og skjemategninger. Nettstudiet blir en fortsettelse av de praktiske kursene, og her vil du vil få god trening i oppgaveløsning på nivået.
I utgangpunktet jobber man mot hydraulikkanlegget i KRMs laboratorium, men det er også mulig å søke om å få jobbe med de samme oppgaver og problemstillinger inn mot et eget/bedriftens system, dersom det er egnet. Studenten vil på denne måten få spisskompetanse på eget system etter endt utdanning.

Eksamen:

 • Hvert emne avsluttes med en karaktergivende obligatorisk innsending.
 • Avsluttende prosjektoppgave med en skriftlig prosjektrapport som avsluttes med muntlig eksaminasjon.

Gjennomføring

Gjennomføring

Påmelding:

Det er et eget skjema for søknad om opptak til Fagtekniker Hydraulikk. Benytt MELD PÅ knappen til høyre eller last ned skjemaet litt lenger ned på høyre side. Fyll ut skjema, legg ved kopi av fagbrev eller vitnemål fra teknisk fagskole, ingeniørutdannelse. Eksempler på relevante fagbrev er mekaniker, industrimekaniker, bilmekaniker, anleggsmaskinmekaniker mm.
Du kan også søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. Du skal da i tillegg fylle ut "Realkompetanseskjema"  i høyre spalte, legg ved kopi av kurs, arbeidsattester mm. 


Når vi har mottatt din søknad, skjer følgende:

Fagansvarlig ved studiet foretar vurdering av opptak og eventuelle fritak,  maks fritak i studiet er 15 studiepoeng.
Opptakskravet er enten relevant fagbrev, høyere teknisk utdanning eller minimum 5 års relevant realkompetanse. Realkompetanse kan være kompetanse gjennom yrkespraksis, skolegang, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid eller annen relevant erfaring. Det er derfor viktig at all relevant dokumentasjon på utdannelse/praksis er vedlagt påmeldingen for å få en korrekt opptaksvurdering.
Ved godkjent opptak skjer følgende:

 • Fagansvarlig sender deg en epost med bekreftelse på opptak og eventuelle fritak. 
 • KRM sender deg informasjon om studiet, og åpner for tilgang i læringsplattformen Canvas.  

Studiegjennomføring:

Teorien du skal jobbe med i nettskolen baserer seg på det du har lært på kurset, og kurs og nettstudium henger tett sammen. Du må derfor starte med å melde deg på kurs.

 • De praktiske 6 kursene gjennomføres på KRMs kurssenter på Geilo. Du velger selv kursdatoer som passer og du må selv melde deg på. Det kan være fornuftig å starte med Hydraulikk I, men også Kule- og rullelager I eller Prediktivt vedlikehold og digitalisering er alternativer om det passer bedre. Legg din personlige kursplan så langt frem i tid det er mulig. Kursene kan gjennomføres fortløpende om det er mest praktisk for deg. Les mer om innholdet i de enkelte kurs under de respektive kursene. Hvert kurs avsluttes med en praktisk/teoretisk prøve som vurderes til Bestått/ikke Bestått.
 • Teoriløpet gjennomføres som nettstudent , og er like aktuelt for alle studenter uavhengig av tidligere utdanning. Vi bruker læringsplattformen Canvas, og her får du opprettet en personlig side hvor det all informasjon blir samlet, det være seg øvingsoppgaver, lærebøker, innsendinger, kommentarer fra lærer, karakterer mm. Her finnes også mulighet for å kommunisere med medstudenter og faglærere. Hvert emne avsluttes med en innsendingsoppgave som vurderes i karakterskalaen A - E (F).

Studiet avsluttes med en prosjektoppgave(eksamen) under veiledning av instruktører ved KRM. Prosjektoppgaven vurderes til Bestått/ikke Bestått.
Etter fullført studium får du retten til å bruke yrkestittelen "Fagtekniker Hydraulikk".

Eksamen

Eksamen

Prosjektoppgaven utgjør studiets eksamen. 

Studenten jobber praktisk med en selvvalgt fordypning og problemstilling over en periode og det skal utarbeides en prosjektrapport med beskrivelse av oppgave, gjennomføring og konklusjoner. Arbeidet avsluttes med en muntlig eksamen hvor studenten forsvarer oppgaven.


Gjennomføring av prosjektoppgaven:

 • Oppstart og valg av oppgave. Når du er klar til å gå i gang med prosjektoppgaven, tar du kontakt med KRM for å få tildelt veileder. Kan du finne en oppgave i ditt arbeidsmiljø er det en stor fordel og vil også kunne komme bedriften til gode. Du kan også gjerne drøfte alternative oppgaver med veileder og når du har et konkret forslag til oppgave klart, skal dette sendes til KRM/veileder for godkjenning FØR du går i gang med arbeidet. Her skal det fremgå problemstilling, plan for gjennomføring og estimert tidsforbruk. Se punktene 1 - 5 på "Veiledning til oppgaven", se lenger ned under hjelpemidler.
 • Omfang. Det forventes at du bruker 40 - 60 timer effektivt arbeid på prosjektoppgaven.
 • Gruppeoppgave. Inntil tre deltagere kan gå sammen om en prosjektoppgave. Oppgavens størrelse og tidsforbruk vil da øke tilsvarende. Muntlig eksaminasjon gjøres individuelt.
 • Tillatte hjelpemidler. Det er anledning til å ta i bruk alle tilgjengelige hjelpemidler, inkludert bruk av veileder og fagpersoner i egen bedrift.
 • Tidsfrist. Forventet tid på gjennomføring har du selv sagt noe om i forslag til oppgave. Det er anledning til å endre fristene underveis i samråd med veileder.
 • Oppfølging i gjennomføringsfasen. Faglige råd og veiledning må du selv ta initiativ til underveis.
 • Prosjektrapporten. Denne skal sendes til KRM og veileder for vurdering og arkivering. Rapporten vurderes til Bestått/ikke bestått. Når oppgaven er bestått, avtales tid for muntlig eksamen med KRM/veileder. Før muntlig eksamen skal du ha avsluttet og bestått både teori og praktiske kurs.
 • Klage på vurdering. Klage på vurdering skal rettes til KRM Tekniske Fagskole AS senest 3 uker etter sensur. 
 • Utstedelse av vitnemål. NKI Nettstudier utsteder vitnemål etter bestått eksamen.

Hjelpemidler for nedlastning:

Eksempel på tidligere prosjektoppgaver:

Priser

Priser

Fagtekniker Hydraulikk, praktisk og teoretisk del:

 • Påmeldingsavgift(inkl.eksamen) - Kr. 11.200,-
 • Hydraulikk I - Kr. 11.200,-
 • Hydraulikk II - Kr. 12.800,-
 • Hydraulikk III - Kr. 14.800,-
 • Hydraulikk IV - Kr. 14.300,-
 • Kule- og rullelager I - Kr. 13.800,-
 • Prediktivt vedlikehold og digitalisering - Kr. 15.900,-
 • Teori på nett: Kr. 31 290,-  

Kursmateriellet utgjør pensumlitteraturen i studiet og dekkes av kursavgiften og er i tillegg tilgjengelig digitalt i nettskolen. 
Du må egen PC/nettbrett eller tilgang til dette for nettdelen av studiet.

Betalingsbetingelser:

 • KRM fakturerer for studiet, både nettskolen og praktiske kurs. Påmeldingsavgiften faktureres ved oppstart av studiet, deretter faktureres de praktiske kursene etterhvert som du går disse. For privatbetalende studenter, forfaller kursavgiften 14 dager før kursstart, for bedriftskunder 30 dager etter kursstart. 
 • Vi tilbyr også samlet forhåndsbetaling av studiet, og innvilger da 10 % rabatt.
 • Overnatting i forbindelse med kurs betales direkte til overnattingsstedet før avreise. Vi tilbyr rimelig og enkel overnatting til privatbetalende studenter i hytte som man deler med andre studenter. 

Enkeltemne

Er du i tvil om du skal ta hele studiet, kan en fin start være å ta et enkeltemne. 
Ett enkeltemne består av kurs og tilhørende teori på nett. Teorien er den samme som inngår i studiet og emnet avsluttes med en obligatorisk karaktergivende innsendingsoppgave. 

Bestått enkeltemne gir studiepoeng som dokumenteres med en karakterutskrift og kan godskrives ved senere opptak til Fagtekniker-utdanningen.

Du må kvalifisere til opptak til studiet for å kunne ta et enkeltemne. For å melde på til enkeltemne kan du benytte kommentarfeltet i påmeldingsskjema til kurset, alternativt send oss en epost. Du må dokumentere at du fyller opptakskravet før du får tilgang til teorien på læringsplattformen.

 

Emner

Studiepoeng

Pris kurs

Pris nettskole

Hydraulikk I

7

11200

5500

Hydraulikk II

7

12800

5500

Hydraulikk III, proporsjonal eller vannkraft

6

14800

5500

Hydraulikk IV

7

14300

5500

Kule-og rullelager I

7

13800

5500

Prediktivt vedlikehold og digitalisering

5

15900

5500


Prisene gjelder tom 31.12.2020.

​​​​​​​Offentlig godkjent fagskole (NOKUT)
45 studiepoeng
Studietid: Fleksibelt (hel- eller deltid)
​​​​​​​Godkjent for lån/stipend i Lånekassen

Opptakskrav:

Relevant fagbrev, høyere teknisk utdanning eller minimum 5 års relevant realkompetanse. Søker med opptak på grunnlag av realkompetanse må fylle 23 år i opptaksåret.

Pris for hele studiet:

Kr. 125.290,-
​​​​​​​Reise og opphold ved samlinger/kurs kommer i tillegg.

Vitnemål:

Etter endt studium får du vitnemål og sertifikat som offentlig godkjent Fagtekniker Hydraulikk.

Nyhet:

Nå kan du ta enkeltemner og få studiepoeng.

Last ned:

Lenker:

Fagskolegodkjenning

​​​​​​​NORSOK R003 - 2017 m rettelser

NORSOK R005​​​​​​​​​​​​​​

Verden går ikke bare rundt sånn helt av seg selv