20151201th_ 15774.jpg

Hydraulikk I

Grunnkurs i hydraulikk.

Beskrivelse

Beskrivelse

Kurset går over 5 dager, og har ca 50/50 fordeling av teoretisk gjennomgang i klasserom og praktiske øvelser i vårt hydraulikklaboratorium. Kursdeltagerne deles inn i grupper og roterer i et system - veiledet av flere svært dyktige instruktører.

Teoretisk gjennomgang

Praktisk øvelser

Hydraulikkens grunnprinsipper

 • Pascals lov
 • trykk, trykkfall
 • strømning, laminær og turbulent
 • hydraulisk kraftoverføring

altPraktiske forståelse og beregning av krefter, trykk og volumstrøm

Grunnleggende komponenter

altGjennomskårne komponenter, og øvelser i bruksområder og egenskaper

Hydraulikkpumper

 • stempelpumper
 • tannhjulspumper
 • gerotorpumper
 • mfl.

altInnjustering og bruk av faste og variable pumper på 3 praktiske stasjoner

Hydraulikkmotorer og sylindre

alt6 testbenker med ulike aktuatorer, både sylindre og motorer med last for reell trykkmåling og effektberegning

Akkumulatorer

 • stempelakkumulator
 • blæreakkumulator
 • membranakkumulaor

altTesting av forladertrykk på flere typer akkumulatorer, se egenskaper og bruksområde på ulike typer i praksis

Trykkventiler

 • trykkbegrensning
 • trykkredusering

altBruksområder og egenskaper på 5 praktiske stasjoner gjennom uken

Retningsventiler

 • El. og manuelt operert
 • 2 og 3 stillinger
 • Ulike senterposisjoner
 • Raster

alt5 praktiske stasjoner i løpet av uken med ulike retningsventiler

Volumstrømsventiler

 • Strupeventiler
 • Volumstrømregulator

altStyring av volumstrøm på ulike måter, fordeler og ulemper med ulike ventiler. Måling og testing i praksis

Rør, slanger og koblinger

altEnergibæreren i hydraulikkanlegget. Hvordan dette dimensjoneres, og hvordan få tette overganger gjennomgås på kurset.

Systemforståelse

altSammenhengen mellom hydraukktegning og virkelig utstyr gir en helhetlig og praktisk tilnærming til drift og vedlikehold av hydrauliske anlegg.

Premisser for at et hydraulikkanlegg skal fungere optimalt.

 

Faremomenter i hydrauliske anlegg

altHva skal til for å hindre stans og driftsproblemer?

 

HMS og beskyttelsesutstyr

Program

Program

Dagene er delt i to med teori (grønt) og praksis (blått), og uken avsluttes med en praktisk/teoretisk oppgave som leveres inn for godkjenning.

(trykk på timeplanen for større versjon)

alt

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal du ha:

Kunnskap om:

 • hydraulikkens grunnprinsipper, Pascals lov, statiske trykksystemer og generelt om strømning
 • hydrauliske måleenheter og enkle formler for beregning av krefter og trykk
 • de mest grunnleggende hydrauliske symboler, deres virkemåte og hvordan de settes sammen til fungerende systemer iht. ISO 1219
 • hydraulikkvæskens oppgave hva gjelder energioverføring, smøring og kjøling
 • korrekte fremgangsmetoder ved mekanisk arbeid trykkløst hydraulisk utstyr
 • korrekte fremgangsmetoder ved arbeid på trykksatte hydrauliske anlegg
 • problemstillinger knyttet til helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med vedlikehold og reparasjon av hydrauliske anlegg

 

Ferdigheter til å:

 • lese enkle hydrauliske koblingsskjema ved å kjenne igjen de mest vanlige komponentene og forstå oppbyggingen av systemet
 • anvende korrekte begreper og betegnelser på hydrauliske komponenter og systemer
 • utføre enkle utregninger knyttet til krefter, trykk og volumstrøm i hydrauliske anlegg
 • anvende verktøy og metoder knyttet til oppstart og innjustering av hydrauliske anlegg
 • utføre vedlikehold på hydrauliske systemer
 • finne frem i og tolke datablad for komponenter
 • bidra positivt i samarbeidssituasjoner, delta i gruppeprosesser og utvikling av et arbeidsmiljø som er trygt og utviklende

 

Kompetanse til å:

 • kommunisere med involverte aktører (brukere, eiere, vedlikeholds-personell og aktuelle myndigheter) og delta i diskusjoner om drift og vedlikehold av hydrauliske anlegg.
 • bygge relasjoner på tvers av fag og formidle kompetanse til involverte aktører og legge grunnlaget for videre læring
 • følge HMS-standarder ved rutinemessig hydraulisk vedlikehold

 

Detaljer

Detaljer

Målgruppe:

Drifts- og vedlikeholdspersonell

Instruktører:

 • Örjan Andrén
 • Jan-Åke Johansson
 • Jørgen Ringstad
 • Thomas Ellingsen

Forkunnskaper:

Ingen.

Avsluttende prøve:

Det avholdes en avsluttende prøve på kurset som vurderes til bestått/ ikke bestått

Kursbevis:

Det utstedes kursbevis etter endt kurs.

Varighet

5 dager

Tidspunkt

Oppstart første dag: 12.00
Avslutning siste dag: 11.00

Kursavgift

Kr 11200,-

Kurssted

KRM kurssenter, Geilo

Overnatting

Bardøla Høyfjellshotell
Hotellovernatting kommer i tillegg, døgnpris fullpensjon 1.690,-

Meld deg på kurset

Kurset inngår i:

 • Fagbevis Hydraulikk
 • Fagtekniker Hydraulikk
 • Fagtekniker digitalisering og automasjon for elektrikere

Last ned: