krm-kurs-geilo-20151201th_ 16549.jpg

Hydraulikk II

Videregående Hydraulikk. 

Beskrivelse

Beskrivelse

Hydraulikk II er en videreføring av Hydraulikk I. Deltagerne vil etter kurset ha bedre forståelse for mer komplekse hydraulikkskjemaer, mer omfattende systemforståelse, og en innføring i flere sammensatte komponenter. Kurset går over 5 dager, og har ca 50/50 fordeling av teoretisk gjennomgang i klasserom og praktiske øvelser i vårt hydraulikklaboratorium. Kursdeltagerne deles inn i grupper og roterer i et system - veiledet av flere svært dyktige instruktører.

Teoretisk gjennomgang

Praktisk øvelser

Komponent og systemforståelse

 • Pumper og motorer
 • Sylindre
 • Akkumulatorer
 • Trykkventiler
 • Retningsventiler

altOppgaver og eksempler.

Lastavkjennende pumpestyring (LS)

 • Blokkmonterte ventiler
 • LS styring av pumpe
 • LS styring av volumstrøm

altInnjustering og bruksområder for ulike LS-systemer.

Lastsikring

 • tilbakeslagsventiler
 • logikkelementer
 • lastholdeventiler
 • mfl.

altForståelse av lastsikring i praksis. Hvilke forhold kan påvirke en lastholdeventil? Hvordan justeres dette inn?

Volumstrømsstyring

 • Proporsjonalventil
 • Strupeventil
 • Volumstrømsregulator

altPå 4 ulike praktiske stasjoner se vi på hvordan volumstrøm henger sammen med hastighet og ulike måter å styre dette på.

Akkumulatorer

 • stempelakkumulator
 • blæreakkumulator
 • membranakkumulaor

altSikkerhet ved arbeid på hydrauliske anlegg med akkumulatorer. Kontroll og beregning av forladetrykk.

Tap av energi i hydraulikksystemet

 • trykktap
 • effekttap
 • hastighetstap

altOptimalisering av hydraulikkanlegget. Hvordan minske effekttapet? Vi viser ulike måter å koble anlegget på?

Hydraulikksystemer på kjøretøy

altVi har 2 praktiske oppgaver med ventiler typisk på anleggsmaskiner og andre kjøretøy

Åpent og lukket kretsløp

 • Tradisjonelle pumper med tank og returlinje
 • Lukket hydraulisk kretsløp
 • Ringledningssystemer

altStyring av volumstrøm på ulike måter, fordeler og ulemper med ulike ventiler. Hvorfor velge lukket kretsløp?

Praktisk oppgave på HPU og ringledingssystem.

Systemforståelse

altSammenhengen mellom hydraulikktegning og virkelig utstyr gir en helhetlig og praktisk tilnærming til drift og vedlikehold av hydrauliske anlegg.

På Hydraulikk II leser vi flere større og mer komplekse skjemaer.

Premisser for at et hydraulikkanlegg skal fungere optimalt.

 

Faremomenter i hydrauliske anlegg

altHva skal til for å hindre stans og driftsproblemer?

 

HMS og beskyttelsesutstyr

Program

Program

Dagene er delt i to med teori (grønt) og praksis (blått), og uken avsluttes med en praktisk/teoretisk oppgave som leveres inn for godkjenning.

(klikk på bildet for større versjon)

alt

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal du ha:

Kunnskap om:

 • hvordan last og ytre påvirkninger skaper trykk og belasting i hydraulikksystemet
 • ISO systemets måte å beskrive hydraulikkoljens type og viskositet
 • komplekse og avanserte komponenter, samt oppbygning av større systemer
 • egenskaper ved ulike hydraulikkslanger og rør samt koblinger mellom disse, herunder også koblinger mot ventiler, sylindre og motorer
 • moderne forurensningskontroll knyttet til vedlikehold og reparasjoner på hydrauliske anlegg
 • effektivt og korrekt vedlikehold av hydrauliske anlegg
 • varianter av pumpestyringer på både åpne og lukkede hydrauliske kretsløp
 • hva variabel last, forskjellig virkningsgrad, slitasje og varme har for systemets egenskaper, oppbygning og ytelse

 

Ferdigheter til å:

 • reflektere over viktigheten og metoder for å drive renhetskontroll
 • gjøre beregninger på effektbruk og trykktap i rør/koblinger/slanger
 • anvende relevante verktøy for måling av trykk, volumstrøm og temperatur i hydrauliske anlegg
 • kartlegge helheten i et hydraulisk system og hvordan aktivatorer påvirker hverandre i et større system
 • kunne lese og forstå større kompleks hydraulikkskjema
 • kunne identifisere og rapportere om avvik og behov for tiltak i hydrauliske system

 

Kompetanse til å:

 • utveksle synspunkter med involverte aktører (brukere, anleggseiere) og delta i diskusjoner om forvaltning, drift, vedlikehold av anlegg
 • initiere til igangsetting av vedlikeholdsoppgaver på hydrauliske anlegg
 • utføre beregninger på krefter og volumstrøm i systemer med variabel last
 • bidra til å øke effektiviteten ved å minske energibruk i systemet
 • gjennomføre selvstendig arbeid og reparasjoner på større hydrauliske anlegg
 • vurdere eget behov for utvikling av kunnskap, ferdigheter og kompetanse

Detaljer

Detaljer

Målgruppe:

Drifts- og vedlikeholdspersonell med erfaring innen hydraulikk

Instruktører:

 • Örjan Andrén
 • Jan-Åke Johansson
 • Jørgen Ringstad
 • Thomas Ellingsen

Forkunnskaper:

Hydraulikk I, eller tilsvarende.

Avsluttende prøve:

Det avholdes en avsluttende prøve på kurset som vurderes til bestått/ ikke bestått

Kursbevis:

Det utstedes kursbevis etter endt kurs.

Varighet

5 dager

Tidspunkt

Oppstart første dag: 12.00
Avslutning siste dag: 11.00

Kursavgift

Kr 12800,-

Kurssted

KRM kurssenter, Geilo

Overnatting

Bardøla Høyfjellshotell
Hotellovernatting kommer i tillegg, døgnpris fullpensjon 1.690,-

Meld deg på kurset

Kurset inngår i:

 • Fagbevis Hydraulikk
 • Fagtekniker Hydraulikk

Last ned: