krm-kurs-geilo-20151201th_ 16622.jpg

Hydraulikk III - Proporsjonalhydraulikk

Beskrivelse

Beskrivelse

Med grunnleggende hydraulikkompetanse fra Hydraulikk I og II eller tilsvarende, vil dette kurset gi deg en god innføring av komponenter og systemer med proporsjonalt hydraulisk utstyr. Du får både praktisk og teoretisk opplæring med alle de mest brukte ventiler som HAWE, Danfoss PVG, Vickers, Parker og Rexroth, både med og uten tilbakemelding.

Teoretisk gjennomgang

Praktisk øvelser

Grunnleggende el-lære

 • Spenning
 • Strøm
 • Ohms lov

altOppgaver og eksempler på måling av strøm og spenning.

Proporsjonalventiler

 • Ulike typer
 • Seksjonsbygde ventiler
 • Servoventiler
 • Pumpe- og motorstyring

altInnjustering og bruksområder for ulike proporsjonalventiler. Du lærer og prøver deg fram med feks. ramp, dødbånd,  gain, dither.

Proporsjonalstyring

 • Power supply
 • Forsterkerkort
 • Justeringer - analoge og digitale

altForstå signalene fra joystick eller styresystem, og ut til ventilen.

Hvilke justeringer kan gjør feks en vinsj både nøyaktig og regulere hurtig?

PID- regulatoren

 • Tilbakekoblede systemer
 • Blokkdiagram
 • Posisjon og hastighet

altSe, prøv og lær hvordan et reguleringssystem fungerer.

Hvordan påvirker parametere hverandre?

Hvordan påvirker hydraulikken reguleringen?

Akkumulatorer

 • stempelakkumulator
 • blæreakkumulator
 • membranakkumulaor

altVi har flere praktiske oppgaver der akkumulatoren spiller en viktig rolle i reguleringen.

Proporsjonalventiler på kjøretøy og kransystemer

altSeksjonsbygde og lastavkjennende systemer for kjøretøy og kraner med pumpestyringer.

Systemforståelse

altSammenhengen mellom hydraulikktegning og virkelig utstyr gir en helhetlig og praktisk tilnærming til drift og vedlikehold av hydrauliske anlegg.

På Hydraulikk III leser vi flere større og mer komplekse skjemaer – også litt el-skjema.

Premisser for at et hydraulikkanlegg skal fungere optimalt.

 

Faremomenter i hydrauliske anlegg

altHva skal til for å hindre stans og driftsproblemer?

 

HMS og beskyttelsesutstyr

 

Program

Program

Dagene er delt i to med teori (grønt) og praksis (blått), og uken avsluttes med en praktisk/teoretisk oppgave som leveres inn for godkjenning.

(klikk på bildet for større versjon)

alt

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal du ha:

Kunnskap om:

 • proporsjonalventiler, deres symbol og virkemåte
 • grunnleggende elektronikk, symboler og  grunnprinsipper
 • kjennskap til elektroniske flytskjema i tilknytning til forsterkerkort for hydrauliske komponenter
 • digitale og analoge styrekort med parametere som gain, deadband, ramp og dither
 • reguleringsteknikk ifb. tilbakekoblede systemer
 • overordnede overvåking- og kontrollsystemer, samt ulike BUS-systemer
 • grunnleggende energitekniske beregninger for hydrauliske anlegg
 • funksjonen til avanserte elektrohydrauliske systemløsninger ifb. med pumpestyringer på åpne og lukkede kretsløp og proporsjonale trykk- og retningsventiler

 

Ferdigheter til å:

 • hente og tolke informasjon ut fra komplette hydrauliske- og elektriske skjema og datablader
 • foreta innjusteringer og reflektere over PID-regulatorens virkemåte
 • foreta beregninger av trykk, kraft, og flow på systemer med elektrohydrauliske komponenter
 • foreta korrekte justeringer av gain, rampetid og dødband ved oppstart av systemer med elektrohydrauliske komponenter
 • kartlegge feil og utfordringer ved å differensiere mellom den hydrauliske og elektroniske delen av systemet, og gjøre rede for parametere og behov for iverksetting av tiltak
 • initiere til igangsetting av vedlikeholdsoppgaver på elektro-hydrauliske anlegg
 • gjennomføre enkle beregninger og utføre målinger på strøm og spenning på elektro-hydrauliske komponenter

 

Kompetanse til å:

 • utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innen bransjen og delta i diskusjoner om forbedringer av anlegg
 • gjennomføre selvstendig arbeid og reparasjoner på elektro-hydrauliske anlegg i tråd med relevante bestemmelser og HMS-krav

 

Detaljer

Detaljer

Målgruppe:

Drifts- og vedlikeholdspersonell med erfaring innen hydraulikk

Instruktører:

 • Örjan Andrén
 • Jørgen Ringstad
 • Thomas Ellingsen

Forkunnskaper:

Hydraulikk I og II eller tilsvarende.

Avsluttende prøve:

Det avholdes en avsluttende prøve på kurset som vurderes til bestått/ ikke bestått

Kursbevis:

Det utstedes kursbevis etter endt kurs.

Varighet

5 dager

Tidspunkt

Oppstart første dag: 12.00
Avslutning siste dag: 11.00

Kursavgift

Kr 14800,-

Kurssted

KRM kurssenter, Geilo

Overnatting

Bardøla Høyfjellshotell
Hotellovernatting kommer i tillegg, døgnpris fullpensjon 1.690,-

Meld deg på kurset

Kurset inngår i:

 • Fagbevis Hydraulikk
 • Fagtekniker Hydraulikk
 • Fagtekniker digitalisering og automasjon for elektrikere

Last ned: