Hydraulikk-IV.jpg

Hydraulikk IV

Feilsøking, drift og vedlikehold av hydrauliske anlegg.

Dette kurset tar sikte på å øke deltagernes evne til logisk feilsøking gjennom teoretisk kunnskap og praktiske øvelser på hydraulisk utstyr. Kurset vil også gi deltagerne innføring i forebyggende tiltak for å redusere vedlikeholdskostnadene og utilsiktet driftsavbrudd. Kurset legger ekstra stor vekt på praktiske øvelser og gruppearbeid. Deltagerne bør minimum ha kunnskaper tilsvarende Hydraulikk II samt erfaring med hydraulisk utstyr.

Beskrivelse

Beskrivelse

Praktiske øvelser:

 • øvelser i systemforståelse og feilsøking på forskjellige hydrauliske systemer
 • øvelser i analyse av oljeprøver med hensyn til renhet og vanninnhold
 • øvelser i bruk av måleinstrumenter for volumstrøm og trykksvingninger

Komponenter og systemer:

 • symboler og skjemalesing
 • tiltak for å øke pålitelighet
 • konstruksjonssvakheter
 • sviktmekanismer
 • tolking av skadeårsaker
 • hydraulikkmediet

Renhetskontroll:

 • krav til renhet, kontroll av renhetsnivå
 • filter og filterstandarder
 • rensing og spyling av rørsystemer

Lekkasjekontroll.

Måleinstrumenter for feilsøking og tilstandskontroll.

Oppgaver og praktiske øvelser på hydraulisk utstyr.

Timeplan

Timeplan

alt

Klikk på bildet for å gjøre timeplanen større. 

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal du ha:

Kunnskap om:

 • hydraulikkmediet som energibærer
 • krav til renhet og enkel kontroll av renhetsnivå
 • hydraulikkfilters plassering og ulike standarder
 • konstruksjonssvakheter og hyppige feilårsaker i hydrauliske systemer
 • metoder for feilsøking på hydrauliske anlegg
 • lekkasjekontroll og bruk av måleinstrumenter
 • å finne fram til og henvise til relevant fagstoff

Ferdigheter til å:

 • utføre vedlikehold, samt finne og korrigere typiske hydrauliske feil på hydrauliske komponenter og systemer
 • utføre innstillinger ved oppstart eller vedlikehold av hydrauliske komponenter og systemer
 • utføre beregninger på krefter og moment, samt reflektere over dimensjoner og krav til systemet
 • finne riktige instrumenter og andre verktøy for å drive effektivt vedlikehold og feilsøking
 • finne renhetsnivå i systemet og henvise til analyser og evt. forbedringer
 • kartlegge og analysere systemer, samt foreslå eventuelle ombygginger og forbedringer av hydrauliske anlegg
 • finne frem til, lese, forstå og anvende tekniske tegninger (både digitale og papirutgaver)
 • utføre enkle, termodynamiske og energitekniske beregninger, relatert til anlegg og aktuelle arbeidsoppgaver
 • planlegge og initiere til igangsetting av vedlikeholdsoppgaver på hydrauliske anlegg


Generell kompetanse til å:

 • utføre avanserte beregninger på krefter og volumstrøm i systemer
 • bidra til å øke effektiviteten ved å minske energibruk i systemet
 • gjennomføre selvstendig arbeid og reparasjoner på større hydrauliske anlegg
 • utveksle synspunkter med andre ift. drift og vedlikehold av hydrauliske komplekse systemer

 
 

Detaljer

Detaljer

Målgruppe:

Drifts- og vedlikeholdspersonell med erfaring innen hydraulikk

Instruktører:

 • Jan-Åke Johansson
 • Örjan Andrén
 • Jørgen Ringstad
 • Thomas Ellingsen

Forkunnskaper:

Hydraulikk I og II eller tilsvarende.

Avsluttende prøve:

Bestått kurs ved innlevering av arbeidsmappe med teoretiske og praktiske oppgaver.

Kursbevis:

Det utstedes kursbevis etter endt kurs.

Varighet

5 dager

Tidspunkt

Oppstart første dag: 12.00
Avslutning siste dag: 11.00

Kursavgift

Kr 14300,-

Kurssted

KRM kurssenter, Geilo

Overnatting

Bardøla Høyfjellshotell
Hotellovernatting kommer i tillegg, døgnpris fullpensjon 1.690,-

Meld deg på kurset

Kurset inngår i:

 • Fagbevis Hydraulikk
 • Fagtekniker Hydraulikk