1: Hastigheten på en sylinder styres med en enkel innløpsstrupning. Farten på sylinderen kommer til å minke når?
A: Lasten øker
B: Lasten synker
C: Trykker før stupingen øker


2: Turtallet på en hydraulikkmotor bestemmes av?
A: Trykket og fortregningsvolum
B: Volumstrøm og fortregningsvolum
C: Volumstrøm og dreiemoment

3: Trykket i utløpet fra en hydraulikkpumpe bestemmers av?
A: Pumpens størrelse
B: Pumpens turtall
C: Belastningen i systemet

4: Hva blir oljetrykket i denne jekken?
A: 400 bar
B: 100 bar
C: 10 bar
D: Umulig å vite