krm-kurs-geilo-20151201th_ 16521.jpg

Overvåking - tilstandstyrt vedlikehold

Sammen med samarbeidspartnere ønsker KRM å bidra til kunnskapen rundt smart og effektiver maskinovervåking.

1. oktober åpner vi - sammen med Energi Norge to komplette vannkraftverk inkludert alle styringssystemer og som leverer strøm inn i et lukket nett hos oss, her vil alle funksjoner bli overvåket.  Alle driftparameterne fra kontrollsystemet, pumpestasjonene, hydraulikksystemet, ventilene og lagrene sendes inn til et overorndet SCADA system.

Alle dataene fra de øvrige stasjonene på labben samt vannkraftverkene  - ruter dataene inn i det samme SCADA system. De som er inne med med sine overvåkingssytemer er Grundfos, SKF, MRC Global, Servi, Atlas-Copco og Parker.

 

Mer informasjon om dette prosjektet kommer over sommeren 2017.

Ta kontakt for mer informasjon.