20151201th_ 16540.jpg

Forebyggende og tilstandsbasert vedlikehold

Kurset utgår fra høsten 2019 og erstattes av kurset Prediktivt vedlikehold

Beskrivelse

Beskrivelse

Det er kort avstand mellom suksess og katastrofe når det gjelder drift av hydraulisk utstyr og roterende maskineri. Å ha forståelse for hvilke driftsbetingelsene - inkludert smøreteknikk, utstyret trenger for å fungere optimalt, er helt avgjørende for å oppnå maksimal oppetid.

Vi går også grundig gjennom viktige momenter for drift og ettersyn av komplette hydraulikkanlegg. Herunder hydraulikkoljen, filter, slanger, akkumulatorer mm. 

Under tema tilstandsbasert vedlikehold, lærer deltagerne å finne måleparametre samt kloke kombinasjoner av disse, og analyserer dette for og bestemme maskinens tilstand. Ved å samle data fra ulike deler av maskinen i et felles system kan mange feilsituasjoner avdekkes på et tidlig staduim og hindre nedetid på maskinen.

Program

Program

Tribologi

 • Læren om friksjon
 • Viskositet og densitet
 • Kompressibilitet
 • Dynamisk og statisk smøring

Laboratoriearbeid

 • Metoder
 • Tolking av analyseresultater
 • Grenseverdier

Renhetsteknikk

 • Oljeprøver
 • Partikkeltelling og vanninnhold
 • Filtering og rensing av olje

Viktige måleparametre på hydraulisk anlegg og roterende maskineri

 • Analysere anlegget for å finne kritiske punkter
 • Innsamling og behandling av data
 • Prosessering og grafisk fremstilling via WEB-side
 • Grenseverdier for alarmer og ettersyn

Hydraulikk

 • Måling av viskositet, renhet, tørrhet
 • Praktisk instrumentbruk og sensorer
 • Akkumulatorer
 • Slanger, rør og tetninger

Timeplan

Timeplan

alt

(klikk på bildet for større versjon)

KRMs lab

KRMs lab

alt

Varighet

5 dager

Kursavgift

Kr 14300,-