20151201th_ 16540.jpg

Forebyggende og tilstandsbasert vedlikehold

På dette kurset lærer du å drive forebyggende og tilstandsbasert vedlikehold av hydrauliske anlegg og roterende maskineri. 

Det blir også en demonstrasjon av KRM-DuoTech sin løsning for å samle inn, behandle og presentere tilstandsdata online på web-system, smarttelefon eller nettbrett. 

Beskrivelse

Beskrivelse

Det er kort avstand mellom suksess og katastrofe når det gjelder drift av hydraulisk utstyr og roterende maskineri. Å ha forståelse for hvilke driftsbetingelsene - inkludert smøreteknikk, utstyret trenger for å fungere optimalt, er helt avgjørende for å oppnå maksimal oppetid.

På dette kurset lærer du blant annet om premissene for hva som skal til for at et lager skal oppnå sin tiltenkte levetid. Krav til underlag, akseltolleranser, montering, smøring samt tilstandskontroll er litt av hva deltagerne får kunnskap om. 

Vi går også grundig gjennom viktige momenter for drift og ettersyn av komplette hydraulikkanlegg. Herunder hydraulikkoljen, filter, slanger, akkumulatorer mm. 

Under tema tilstandsbasert vedlikehold, lærer deltagerne å finne måleparametre samt kloke kombinasjoner av disse, og analyserer dette for og bestemme maskinens tilstand.

KRM-DuoTech presenterer i kurset også et system for å fange data fra maskinen, med logisk prosessering og grafisk presentasjon av informasjon og alarmer på grenseverider på WEB-side via feks. PC, smarttelefon, iPad eller lignende.
Og best av alt, vi kan også hente data fra ditt eksisterende anlegg samt evt. supplere med egne sensorer. 

Program

Program

Tribologi

 • Læren om friksjon
 • Viskositet og densitet
 • Kompressibilitet
 • Dynamisk og statisk smøring

Laboratoriearbeid

 • Metoder
 • Tolking av analyseresultater
 • Grenseverdier

Renhetsteknikk

 • Oljeprøver
 • Partikkeltelling og vanninnhold
 • Filtering og rensing av olje

Viktige måleparametre på hydraulisk anlegg og roterende maskineri

 • Analysere anlegget for å finne kritiske punkter
 • Innsamling og behandling av data
 • Prosessering og grafisk fremstilling via WEB-side
 • Grenseverdier for alarmer og ettersyn

Kule- og rullelager

 • Forutsetninger for optimal drift av lager
 • Oppretting, fundamentering og krav til underlag
 • Smøring av lager
 • Lagerskader
 • Tilstandskontroll

Hydraulikk

 • Måling av viskositet, renhet, tørrhet
 • Praktisk instrumentbruk og sensorer
 • Akkumulatorer
 • Slanger, rør og tetninger

Timeplan

Timeplan

alt

(klikk på bildet for større versjon)

KRMs lab

KRMs lab

alt

Varighet

5 dager

Tidspunkt

Oppstart første dag: 12.00
Avslutning siste dag: 11.00

Kursavgift

Kr 13800,-

Kurssted

KRM kurssenter, Geilo

Overnatting

Bardøla Høyfjellshotell
Hotellovernatting kommer i tillegg, døgnpris fullpensjon 1.540,-

Meld deg på kurset