20151201th_ 16540.jpg

Forebyggende og tilstandsbasert vedlikehold

På dette kurset lærer du hvordan du kan sikre deg mot utilsiktet driftstans ved å drive forebyggende vedlikehold på ditt hydrauliske anlegg.

Gjennom teoretiske leksjoner og påfølgende praktiske oppgaver går vi gjennom de viktigste faktorene ofte fører til driftsforstyrrelser. 

Beskrivelse

Beskrivelse

Det er kort avstand mellom suksess og katastrofe når det gjelder drift av hydraulisk utstyr og roterende maskineri. Å ha forståelse for hvilke driftsbetingelsene - inkludert smøreteknikk, utstyret trenger for å fungere optimalt, er helt avgjørende for å oppnå maksimal oppetid.

Vi går også grundig gjennom viktige momenter for drift og ettersyn av komplette hydraulikkanlegg. Herunder hydraulikkoljen, filter, slanger, akkumulatorer mm. 

Under tema tilstandsbasert vedlikehold, lærer deltagerne å finne måleparametre samt kloke kombinasjoner av disse, og analyserer dette for og bestemme maskinens tilstand. Ved å samle data fra ulike deler av maskinen i et felles system kan mange feilsituasjoner avdekkes på et tidlig staduim og hindre nedetid på maskinen.

Program

Program

Tribologi

 • Læren om friksjon
 • Viskositet og densitet
 • Kompressibilitet
 • Dynamisk og statisk smøring

Laboratoriearbeid

 • Metoder
 • Tolking av analyseresultater
 • Grenseverdier

Renhetsteknikk

 • Oljeprøver
 • Partikkeltelling og vanninnhold
 • Filtering og rensing av olje

Viktige måleparametre på hydraulisk anlegg og roterende maskineri

 • Analysere anlegget for å finne kritiske punkter
 • Innsamling og behandling av data
 • Prosessering og grafisk fremstilling via WEB-side
 • Grenseverdier for alarmer og ettersyn

Hydraulikk

 • Måling av viskositet, renhet, tørrhet
 • Praktisk instrumentbruk og sensorer
 • Akkumulatorer
 • Slanger, rør og tetninger

Timeplan

Timeplan

alt

(klikk på bildet for større versjon)

KRMs lab

KRMs lab

alt

Varighet

5 dager

Tidspunkt

Oppstart første dag: 12.00
Avslutning siste dag: 11.00

Kursavgift

Kr 14300,-

Kurssted

KRM kurssenter, Geilo

Overnatting

Bardøla Høyfjellshotell
Hotellovernatting kommer i tillegg, døgnpris fullpensjon 1.620,-

Meld deg på kurset