Vi tilbyr re-sertifisering Fittings(tidl. OLF-120) og Ventilteknikk( tidl. OLF-119) på SKYPE - når det passer deg!

PVDigit_1024.jpg

Prediktivt vedlikehold og digitalisering

Slik kommer du i gang med digitalisering av prediktivt vedlikehold av roterende maskineri og hydraulisk utstyr!

Beskrivelse

Beskrivelse

I dette kurset lærer du å identifisere kritiske komponenter og driftsparametere, hente ut nødvendig måle- og driftsdata og se sammenhengen mellom disse samt identifisere årsak til driftsforstyrrelser. Hvordan eksportere datane til smarte digitale systemer, behandle og visualisere disse. 

Sander van der Meer - Cognite AS

Digitalisering er å endre måten vi jobber på. Et overordnet system hvor alle objekter, systemer, sensor- og måleverdier, dokumentasjon, 3D og arbeidsordre m.m. er knyttet sammen og enkelt tilgjengelig for mennesker og maskiner

Carlos Hernandez Vråle - DNV GL

Identifisering av årsaker til driftsforstyrrelser og tilbakerapportering til system.

Tore Christian Bergman - SKF Norge AS

Vibrasjonsanalyse av komplekse systemer knyttet opp mot andre driftsdata.

Lennart Strandberg - ProjektHydraulik AB

KPI i hydrauliske systemer, monitorering, identifisering av KPI i systemer, lage algoritmer ut fra sammenstilte KPIer.

Kevin Hughes - Invicta AS

Olieanalyser, monitorering av tilstand og drifts-betingelser. Digitalisering av prøveresultater

Lars Fredenwall - Argo-Hytos AB

Sensorer med innebygd logikk, signaloverføring til system. Monitorering av hydraulikk og smøre-oljer samt systemdata.

Kristian Haugland - Servi AS

Praktisk bruk av web-baserte overvåkings-systemer 

Timeplan

Timeplan

alt

Klikk på bildet for å gjøre timeplanen større.

Detaljer

Detaljer

Målgruppe:

Drifts- og vedlikeholdspersonell
Studenter på fagskolestudiet Fagtekniker digitalisering og automasjon og Fagtekniker Hydraulikk

Forkunnskaper:

Det kreves ingen forkunnskaper

Avsluttende prøve:

Det avholdes en avsluttende prøve på kurset som vurderes til bestått/ ikke bestått

Kursbevis:

Det utstedes kursbevis etter endt kurs.

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • har kunnskap om vanlige sviktmekanismer på ulike maskiner
 • har kunnskap om hvordan man kan identifisere kritiske komponenter som bør overvåkes i et system
 • har kunnskap om filosofien og metoder for vedlikehold av maskiner
 • har kunnskap om sensorer og metoder for monitorering av tilstanden til maskiner
 • har kunnskap om hvordan innsamling, prosessering og presentasjon av data for å drive prediktivt vedlikehold kan gjøres
 • har kunnskap om hvordan data transporteres til overordnede styresystemer

Ferdigheter:

 • kan identifisere kritiske punkter i en maskinpark
 • kan tolke skjema og maskiner for å finne vitale komponenter
 • kan sette opp og anvende riktig metode for riktig og effektivt vedlikehold av maskiner
 • kan anvende riktig sensorer på riktig sted for å samle data for kontinuerlig monitorering
 • har ferdigheter for å kunne kartlegge avvik og foreslå forbedringer

Generell kompetanse:

 • har innsikt i metoder for prediktivt vedlikehold
 • har forståelse av filosofien knyttet til riktig vedlikehold av maskiner og maskinkomponenter
 • har forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper som anvendes i bransjen
 • kan utføre arbeidet etter kundens behov 
 • kan bygge relasjoner med fagfeller og på tvers av fag, samt med eksterne målgrupper 
 • kan utvikle arbeidsmetoder, produkter og/eller tjenester av relevans innen service 

 

Varighet

5 dager

Tidspunkt

Oppstart første dag: 12.00
Avslutning siste dag: 11.00

Kursavgift

Kr 15900,-

Kurssted

KRM kurssenter, Geilo

Overnatting

Bardøla Høyfjellshotell
Hotellovernatting kommer i tillegg, døgnpris fullpensjon 1.690,-

Meld deg på kurset

Kurset inngår i:

 • Fagtekniker Hydraulikk
 • Fagtekniker digitalisering og automasjon