IMGP2094-7_2048.jpg

Prediktivt vedlikehold

Monitorering av vedlikeholdsbehov, forebyggende og tilstandsbasert vedlikehold.

Beskrivelse

Beskrivelse

Hva er maskinens kritiske komponenter? Hvorfor oppstår svikt og nedetid på din maskin? På dette kurset lærer du hvordan du kan finne og analysere deg fram til hvordan akkurat din maskin skal overvåkes og vedlikeholdes. Kunnskapen om hvilke sensorer og hvor disse skal plasseres for å ta ut riktige data, er helt avgjørende for å drive prediktivt vedlikehold.

 

Kunnskap om maskinen

 • sviktmekanismer
 • kritiske punkter
 • vitale komponenter

Riktig og effektivt vedlikehold av maskiner

 • metoder
 • filosofi
 • prediktivt vedlikehold

Tilstandsstyrt vedlikehold

 • kontiuerlig monitorering
 • sensorer spesielt til bruk for monitorering av vedlikeholdsparametre
 • bruk av eksisterende driftsdata for å bestetmme tilstand

Innsamling, prosessering og presentasjon av måledata

 • identifisere kritiske punkter i systemet og metoder for å monitorere disse
 • anvendt bruk av måledata til smarte algoritmer
 • maskinlæring i praksis

Delsystemter og overordnede systemer for monitorering/overvåking av vedlikeholdsbehovet

Timeplan

Timeplan

alt

Klikk på bildet for å gjøre timeplanen større.

Detaljer

Detaljer

Målgruppe:

Drifts- og vedlikeholdspersonell
Studenter på fagskolestudiet Fagtekniker digitalisering og automasjon og Fagtekniker Hydraulikk

Forkunnskaper:

Det kreves ingen forkunnskaper

Avsluttende prøve:

Det avholdes en avsluttende prøve på kurset som vurderes til bestått/ ikke bestått

Kursbevis:

Det utstedes kursbevis etter endt kurs.

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • har kunnskap om vanlige sviktmekanismer på ulike maskiner
 • har kunnskap om hvordan man kan identifisere kritiske komponenter som bør overvåkes i et system
 • har kunnskap om filosofien og metoder for vedlikehold av maskiner
 • har kunnskap om sensorer og metoder for monitorering av tilstanden til maskiner
 • har kunnskap om hvordan innsamling, prosessering og presentasjon av data for å drive prediktivt vedlikehold kan gjøres
 • har kunnskap om hvordan data transporteres til overordnede styresystemer

Ferdigheter:

 • kan identifisere kritiske punkter i en maskinpark
 • kan tolke skjema og maskiner for å finne vitale komponenter
 • kan sette opp og anvende riktig metode for riktig og effektivt vedlikehold av maskiner
 • kan anvende riktig sensorer på riktig sted for å samle data for kontinuerlig monitorering
 • har ferdigheter for å kunne kartlegge avvik og foreslå forbedringer

Generell kompetanse:

 • har innsikt i metoder for prediktivt vedlikehold
 • har forståelse av filosofien knyttet til riktig vedlikehold av maskiner og maskinkomponenter
 • har forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper som anvendes i bransjen
 • kan utføre arbeidet etter kundens behov 
 • kan bygge relasjoner med fagfeller og på tvers av fag, samt med eksterne målgrupper 
 • kan utvikle arbeidsmetoder, produkter og/eller tjenester av relevans innen service 

 

Varighet

5 dager

Tidspunkt

Oppstart første dag: 12.00
Avslutning siste dag: 11.00

Kursavgift

Kr 15900,-

Kurssted

KRM kurssenter, Geilo

Overnatting

Bardøla Høyfjellshotell
Hotellovernatting kommer i tillegg, døgnpris fullpensjon 1.690,-

Meld deg på kurset

Kurset inngår i:

 • Fagtekniker Hydraulikk
 • Fagtekniker digitalisering og automasjon