TRM 1praksis.jpg

Tilstandskontroll av Roterende Maskineri, TRM I

Kurset for deg som ønsker å utføre tilstandskontroll av roterende maskineri, med hovedfokus på vibrasjonsmålinger.

Beskrivelse

Beskrivelse

Kurs i teori og praktisk bruk av vibrasjonsteknologi for maskinovervåking. Kurset er basert på bruk av vibrasjonsovervåkingssystemet Microlog og med programvaren SKF Machine Analyst. 

Program

Program

  • Grunnleggende vibrasjonsteori
  • Vibrasjonsmåling og analyse
  • Vibrasjonsparametre
  • Analysemetoder
  • Identifisering av skader og feil i roterende utstyr
  • Organisering og etablering av TK-systemer
  • Utstyr for tilstandskontroll
  • Praktisk bruk av portabelt system for tilstandskontroll

Detaljer

Detaljer

Målgruppe:

Drifts- og vedlikeholdspersonell 

Forkunnskaper:

Noen praktiske eller teoretiske forkunnskaper og litt PC-erfaring.

Instruktører:

Avluttende prøve:

Skriftlig sluttprøve som vurderes til bestått/ikke bestått

Kursbevis:

Det utstedes kursbevis etter endt kurs
 

Varighet

5 dager

Kursavgift

Kr 14800,-