KRMKurs Trykk2 215.jpg

Trykkluft II

Videregående kurs som bygger på Trykkluft I og er for deg som har et mer komplekst trykkluftanlegg med tørkeutstyr og filtre.

Beskrivelse

Beskrivelse

På dette kurset lærer du om tekniske krav til trykkluftanlegg i henhold til Forskrift om trykkpåkjent utstyr: FOR-2017-10-10-1631 med revisjoner, og du lærer om avanserte tørkemetoder, dimensjonering, styringssystemer samt driftsøkonomi og energigjenvinning. En stor del av kurstiden består av praktiske øvelser.

Program

Program

Trykkluftanlegg:

 • Design av rørsystem
 • Materialvalg
 • Faktorer med betydning for dimensjonering
 • Dimensjonering av rørsystem
 • Dimensjonering av beholder
 • Tørking av trykkluft: adsorpsjons,- og osmose
 • Luftfiltrering

Luftbehandling:

 • Luftfuktighet og tørking
 • Tørkeprinsipp
 • Ulike tørketyper (funksjon)

Kompressorstyring:

 • Pneumatisk
 • Elektronisk
 • Startsekvensvelger
 • Sentralstyring

Elektromotorer for kompressordrift:

 • Grunnleggende 
 • Startmetoder (direkt -, YD- og mykstart)
 • Frekvensstyring

Kostnader for trykkluft:

 • Faste og variable kostnader
 • Kostnader knyttet til luftkvalitet, lekkasjer og nettrykk
 • Nettanalyse
 • Energiøkonomisering
 • Energigjenvinning

Lyd eller støy?

 • Grunnleggende om lyd
 • Lydmåling og standarder
 • Praktisk støybekjemping

Forskrifter:

Forskrift om trykkpåkjent utstyr: FOR-2017-10-10-1631

Praktiske øvelser i små grupper på fast installert trykkluftanlegg med flere kompressorer, rørsystem, trykkluftbeholdere og ulike typer trykklufttørkere.

Detaljer

Detaljer

Målgruppe:

Drifts- og vedlikeholdspersonell 

Forkunnskaper:

Trykkluft I 

Instruktører:

 • Thor-Egil Simensen
 • Henning Lie

Avluttende prøve:

Bestått skriftlig sluttprøve dokumenterer opplæring i henhold til temaveiledningen for drift av et komplett, sammensatt trykkluftanlegg.

Kursbevis:

Det utstedes kkompetansebevis etter bestått kurs

Varighet

5 dager

Kursavgift

Kr 13300,-