Levetidskostnader - Life Cycle Costs

Kurset skal gi deltagerne innsikt i hvorfor og hvordan man gjennomfører en LCC analyse.

Beskrivelse

Beskrivelse

Som regel legges det ned et stort arbeid for å designe og konstruere utstyr for å møte krav til produksjonsrate. Likevel glipper ofte krav til driftssikkerhet og vedlikeholdsvennlighet ved oppkjøp og kontraktsinngåelse. Og det til tross for at disse siste aspektene er avgjørende for suksessgraden til et hvilket som helst anlegg. Et av de viktigste verktøyene vi har for å forhindre glipp samt oppnå økt suksess, er levetidskostnadskonseptet. Dette kurset tar for seg konseptet og hvordan man anvender det i sin virksomhet.

Program

Program

 • Introduksjon til begrepene levetidskostnad, -inntekt og -profitt
 • Hvilke kundeverdier er koplet til et anleggs driftssikkerhet?
 • Faktorer som påvirker et anleggs driftssikkerhet
 • Hvordan beregnes driftssikkerhet?
 • Vedlikeholdsaspekter ved produktdesign
 • Hvordan beregne levetidskostnader og levetidsinntekter?
 • Salgsaspekter og driftssikkerhet
 • Levetidskostnader og inntekt som beslutningsverktøy
 • Praktiske eksempler
 • Driftssikkerhetens betydning for beregning av levetidskostnad og inntekt
 • Praktisk anvendelse og beregning av MTBF/MTTR og MWT
 • Økonomisk analyse av vedlikeholdskonsepter
 • Foretaksøkonomisk analyse iht. DuPont-modellen

Detaljer

Detaljer

Målgruppe:

Vedlikeholds-sjefer, ledere og ingeniører, prosjektledere og innkjøpere

Forkunnskaper:

Må ha gått kurs følgende kurs:
Moderne prinsipper for vedlikehold

Instruktører:

 • Jonas Åkerlund
 • Thomas Åhlund

Kursbevis:

Det utstedes kursbevis etter endt kurs

Varighet

2 dager

Kursavgift

Kr 12100,-

Verden går ikke bare rundt sånn helt av seg selv