Planlegging og tilrettelegging I

Beskrivelse

Beskrivelse

Velfungerende forberedelser og planlegging er til stor hjelp for å skape en effektiv vedlikeholdsavdeling. Planlegging av større stopper eller vedlikeholdsprosjekter kan også være avgjørende for en bedrifts overlevelsesevne. Derfor tar kurset deg med på reisen fra å planlegge mindre jobber til mer omfangsrike revisjonsstanser.
For å få høy effektivitet i vedlikeholdet, må den tidsmessige planleggingen fungere bra. Bra planlegging bygger på, og skaper et godt samarbeid mellom produksjon og vedlikehold. Videre får den som er dyktig til å planlegge, jevnere ressursutnyttelse og en bra balanse mellom eget og innleid personell. For at arbeidet skal gå så smidig og effektivt som mulig, må også forberedelsene fungere. Denne har som mål å sikre at riktig ressurs, riktig material og rett informasjon er på plass når arbeidet skal startes. Det blir stadig mer vanlig at reparatøren selv forbereder sine arbeidsoppgaver. Skal dette fungere, må reparatøren samarbeide på riktig vis med koordinerings- og planleggingsansvarlige, arbeidsledelse og produksjon. Dette krever igjen at de involverte vet hvordan disse forberedelsene skal gjøres.

Program

Program

 • Nye krav til vedlikeholdet
 • Driftssikkerhet og vedlikehold
 • Fundamentet for forberedelser og planlegging
 • Fordypning av forberedelser og planlegging
 • Å gå fra uplanlagt til planlagt VH
 • Ukeplanlegging i teori og praksis
 • Datahjelpemidler
 • Planlegging for større vedlikeholdsoppgaver
 • Prosjektbasert planlegging

Detaljer

Detaljer

Målgruppe:

Alt personell som utfører og planlegger vedlikeholdsarbeidet: vedlikeholdssingeniører, arbeidsledere og drifts og vedlikeholdspersonell

Forkunnskaper:

Må ha gått kurs følgende kurs:
Moderne prinsipper for vedlikeholdsledelse
Forebyggende vedlikehold

Instruktører:

 • Tage Bengtsson
 • Jonas Åkerlund

Kursbevis:

Det utstedes kursbevis etter endt kurs

Varighet

3 dager

Kursavgift

Kr 15000,-

Verden går ikke bare rundt sånn helt av seg selv