Planlegging og tilrettelegging II

Å forberede større revisjonsstans og vedlikeholdsprosjekt

Beskrivelse

Beskrivelse

Mange bedrifter gjennomfører ett eller flere større vedlikeholdsaktiviteter med jevne intervaller. De fleste som har være med på en revisjonsstans vet at dette krever betydelig mer forberedelse enn den løpende driftsaktivitet.  Det stilles krav til at revisjonssstansen skal gjennomføres så kostnadseffektivt og sikkert som mulig slik at driften kan gjenopptas uten forsinkelser eller tekniske problemer. 
Å forberede en slik aktivitet, krever kunnskap om de prosesser og arbeidsmetoder som bør anvendes for å definere, planlegge og lede gjennomføringen. På kurset lærer man hvordan man planlegger, forbereder, organiserer og gjennomfører en revisjonsstans og kurset er aktuelt for alle som leder eller deltar i prosessen. 

Til dette kurset forventes det at kursdeltageren jobber på forhånd med å forberede en revisjonsstans etter en tilsendt mal som blir sendt ut i forkant av kurset.

Detaljer

Detaljer

Målgruppe:

Vedlikeholds-sjefer, ledere og ingeniører, prosjektledere.

Forkunnskaper:

Må ha gått kurs følgende kurs:
Moderne prinsipper for vedlikehold
Forebyggende vedlikehold og
Planlegging og tilrettelegging I.

Instruktør:

  • Tage Bengtsson

Kursbevis:

Det utstedes kursbevis etter endt kurs

Varighet

3 dager

Kursavgift

Kr 14900,-

Verden går ikke bare rundt sånn helt av seg selv