RCM/RCA

Realiability Centered Maintenance og Root Cause Analysis (logisk feilsøking)

Beskrivelse

Beskrivelse

Store forandringer har skjedd innen vedlikeholdsverdenen de siste 20 årene. Utstyret er blitt mer kompleks og antallet komponenter har økt kraftig hvilket igjen har påvirket krav til endring i vedlikeholdsmetoder og prosedyrer.
Ved å fortsette med tradisjonell vedlikeholdsstyring, risikerer man å miste optimalisering av vedlikeholdinnsatsen. Gjennom å benytte seg av teorier og arbeidssett som finnes definerte i RCM, kan du oppnå et sikrere og mer effektivt forebyggende vedlikehold.
RCA (root cause analysis) dreier seg om å finne de underliggende årsakene til en forstyrrelse. Meotden anvendes for å kartlegge hendelsesforløpet ved en enkelt eller flere hendelser. Det kan dreie seg om store eller små havarier, men kan i en enklere form også bidra til å hindre feil å oppstå. En kan også identifisere feil fra konstruksjon eller bruk som gir utslag i stadig tilbakevendende feil.

Program

Program

 • Forebyggende vedlikehold
 • Tradisjonelt FV - RCM
 • Planlegging av en RCM analyse
 • De sju grunntrinnene i RCM
 • Opplisting av funksjoner
 • Opplisting av funksjonsfeil
 • Identifisering av feilsett/feilårsaker
 • Beskrivelse av feileffekter
 • Vurdering av konsekvenser og utvikling av risikotall
 • Identifisering av vedlikeholdsoppgaver
 • Kontinuerlig arbeid med RCM
 • Eksempel på hvordan RCM ikke skal gjennomføres
 • Innledning til RCA - logisk feilsøking
 • Vedlikeholdsstrategier og tankesett
 • Feilutviklingsteorier
 • Teori om feilsøking
 • Informasjonsinnsamling
 • Risikoanalyseverktøy
 • Fremtidig anvendelse

Detaljer

Detaljer

Målgruppe:

Vedlikeholds-sjefer, ledere og ingeniører, arbeidsledere.

Forkunnskaper:

Må ha gått kurs følgende kurs:
Moderne prinsipper for vedlikehold
Forebyggende vedlikehold

Instruktører:

 • Tage Bengtsson
 • Jonas Åkerlund

Kursbevis:

Det utstedes kursbevis etter endt kurs

Varighet

4 dager

Kursavgift

Kr 20500,-

Kursdato

Kurset settes opp på forespørsel.

Verden går ikke bare rundt sånn helt av seg selv