TPM - Total Productive Maintenance

Beskrivelse

Beskrivelse

Å arbeide med TPM er ikke vanskelig, ikke revolusjonerende og ikke et spørsmål om teknikk, men helt enkelt om et systematisk og metodisk arbeidssett med mål om å forbedre produksjons- og vedlikeholdseffektiviteten. Kurset beskriver hvordan man lykkes med TPM og hvilke fallgroper som må unnvikes. Kurset tar også for seg emner for deg som er i gang med TPM og vil fortsette å utvikle anlegget mot verdensklasse! Siste del av kurset gir en dypere forståelse for hvordan forbedringsarbeidet blir fremgangsrikt, hvordan omstillingstider effektivt reduseres med SMED-metodikken, hvordan man kan forenkle produksjonsflyten og hvordan Kanban-filosofier kan forenkle produksjonsplanleggingen.

Program

Program

 • Hva er TPM?
 • Forberedelser
 • Måltall
 • Å skape en effektiv, ren og sikker arbeidsplass (5S)
 • Operatørvedlikehold
 • Systematisk forbedringsarbeid
 • Omstillingstid i henhold til SMED-metoden
 • Forandringstrappen
 • Workshop

Detaljer

Detaljer

Målgruppe:

Vedlikeholds- og produksjonssjefer, vedlikeholdsingeniører og ledere

Forkunnskaper:

Det kreves ingen forkunnskaper

Instruktører:

 • Anders Tiger
 • Peter Steffens

Kursbevis:

Det utstedes kursbevis etter endt kurs

Varighet

2 dager

Kursavgift

Kr 12900,-

Kursdato

Kurset settes opp på forespørsel.

Verden går ikke bare rundt sånn helt av seg selv