Vedlikeholdslager I

Kurs for deg som har ansvar for vedlikeholdslager. På kurset lærer du rutiner for håndtering av og materialkunnskap om lagerført materiell, kombinert med økonomi og lederskap.

Beskrivelse

Beskrivelse

Et velfungerende reservedelslager er en forutsetning for effektiv håndtering av maskiner og utstyr. For å utvikle et fungerende reservedelslager som er lett og drifte, må en kjenne til de grunnleggende emner innen lagerhold. Lagerpersonalet skal ikke bare hjelpe sine interne kunder, men også ha forståelse for og kunnskap om sine lagerførte artikler.  Den økonomiske betydningen av lageret er blitt mer anerkjent de senere år, ikke bare ut ifra kapital perspektivet, men også ut ifra at reservedelene skal tas vare på. Preserveres og håndteres varene på rett måte og er de like gode som nye når de hentes fra lageret? Kvalitetskravene til lageret øker, spesielt når det kommer til elektriske komponenter og elektronikk.
Reduserte kapitalkostnader for lagerhold er et vanlig krav fra virksomhetens ledelse. Lagerledelsen og reservedelsplanleggere må derfor kjenne til hvordan reservedelslageret støtter utstyrstilgjengeligheten i produksjonen til den lavest mulige kostnad.

Her lærer du om rutiner, håndtering og materialkunnskap om lagerført materiell, kombinert med økonomi og lederskap.

Program

Program

 • Lagerets rolle og virksomheten forøvrig
 • Lagerfilosofi, prosesser, målsetninger og strategier
 • Definisjoner, begrep og termer
 • Systematikk og det å arbeide i et lager
 • Material kjennskap og viktigheten av rett håndtering
 • Lagerhold - en del av vedlikeholdsstrategien!
 • Identifikasjon av artikler
 • Lager effektivitet
 • Materialadministrasjon og logistikk
 • Analysemetoder
 • Innkjøp, bestillinger, lover og forskrifter
 • Organisering av lagre
 • Datastøtte

Detaljer

Detaljer

Målgruppe:

Vedlikeholdssjefer og ledere, lagersjefer, arbeidsledere og lagerpersonell

Forkunnskaper:

Det kreves ingen forkunnskaper

Instruktør:

 • Thomas Åhlund

Kursbevis:

Det utstedes kursbevis etter endt kurs

Varighet

3 dager

Kursavgift

Kr 13400,-

Verden går ikke bare rundt sånn helt av seg selv