Ønsker du en kort presentasjon av vårt kursopplegg på Teams, ta kontakt med oss Epost eller telefon +47 67 90 40 00

Ventilkurs.jpg

Ventilteknikk - Feilsøking og vedlikehold Interlock

Spesialkurs for Repsol.

Ventilkurset bygger på læreplan til retningslinje 143 - Ventilteknikk.
Kurset går over 5 dager på vårt kurssenter med teoretisk innføring i de ulike ventiltyper og praktiske oppgaver i kurslab hvor vi har modeller av de fleste ventiltyper som er i bruk.
I tillegg kommer 3 timer med feilsøking og vedlikehold av interlock.

Beskrivelse

Beskrivelse

Ventilkurset er rettet mot drift- og vedlikeholds personell, ingeniører, mekanikere, prosjekt- og ledende personell med ansvar for valg, salg, behandling, vedlikehold og drift av ventiler for olje industrien.

Dette kurset en grunnleggende kompetanse basert på aktuelle ventiltyper og aktuatorer som er installert i henhold til beskrivelse fra Repsol, og opplæringen følger Offshore Norges læreplan for kurs i ventilteknikk, retningslinje 143. 

Personell som opererer, reparerer, steller og arbeider på ventiler, må ha nødvendige kunnskaper, forståelse og ferdigheter for å kunne betjene, reparere og vedlikeholde ventiler.

Ventiler inngår som en viktig del av sikkerheten i enhver prosess. De skal sørge for at systemene åpner, stenger og skal kunne regulere mengde, trykk og nivå, samt retnings bestemme væsker og gass i et rørsystem. Riktig betjening og vedlikehold vil kunne medføre trygge og tette barrierer etablert i et trykksatt system og man unngår uønskede lekkasjer.

Ved å øke ventilforståelsen vil en lettere optimalisere funksjon og bruksområder for de ulike ventiltyper. Målet med kurset er å kunne oppnå en kompetanse som bidrar til økt sikkerhet, redusere diffuse utslipp og lekkasjer til omgivelsene, samt redusere kostnader. 

Etter gjennomført kurs vil du bedre kunne overvåke en begynnende lekkasje, kunne teste, møte krav for lekkasjesøkning og bruke måleutstyr for inspeksjon, samt operere ventiler etter ventilprodusentens anbefalinger og i henhold til godkjente ventilprosedyrer. Dette vil føre til et driftssikkert og robust anlegg med forlenget levetid.
Du blir bedre rustet for overvåking og kjøring/styring av prosessanlegget, og opplæringen bidrar til en sikker, trygg og enklere arbeidsdag på ventiler.
 

Program

Program

Interlock-system, Flow Control

 • Feilsøking og vedlikehold

Grunnleggende teori

 • Statiske trykkrefter
 • Strømning
 • Dynamiske trykkrefter
 • Tetningsflater
 • Medium
 • Gjengede forbindelser

Generelle prinsipper

 • Ventildesign
 • Tetningsmekanismer
 • Dokumentasjon

Ventilbetjening

 • Håndratt/hendel
 • Aktuator
 • Gir

Ventiltyper

 • Sluseventiler
 • Seteventiler
 • Pluggventiler
 • Kuleventiler
 • Spjeldventiler
 • Kontrollventiler
 • Sikkerhetsventiler
 • Tilbakeslagsventiler

Vedlikehold

 • Forebyggende vedlikehold
 • Lekkasjetesting
 • Smøring
 • HMS, førstehjelp

Demo og praktiske oppgaver.

Detaljer

Detaljer

Målgruppe:

Drifts- og vedlikeholdspersonell, ingeniører, mekanikere, prosjekt- og ledende personell med ansvar for valg, salg, behandling, vedlikehold og drift av ventiler for olje industrien. 

Forkunnskaper:

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Instruktører:

 • Jon Andvik
 • André Helland
 • Petter Haug, Flow Control, leverandør av Interlock systemet Repsol bruker

Avsluttende prøve:

Skriftlig eksamen på nett, vurderes til bestått/ikke bestått

Kursbevis:

Det utstedes kursbevis etter endt kurs

Varighet

5 dager

Tidspunkt

Oppstart første dag: 08.00
Avslutning siste dag: 11.00

Kursavgift

Kr 1,-

Overnatting

Vestlia Resort, Geilo
Hotellovernatting kommer i tillegg, døgnpris fullpensjon 2.190,-

Meld deg på kurset

Verden går ikke bare rundt sånn helt av seg selv