Anders Tiger

Anders Tiger er ingeniør og arbeider som instruktør og konsulent hos Idhammar AB. Anders er spesialisert på bla TPM og vedlikehold for operatører. Han har mange års erfaring med å arbeide  med innføring av Lean og vedlikeholdsutviking i forbindelse med dette.

Instruktør på kurs: TPM, Total Productive Maintenance.

Anders T.jpg