Lennart Strandberg

Lennart har lang erfaring fra hydraulikkbransjen både som bruker og utvikler og har gjennom det svært god kunnskap om hydraulikksystemer, både fra mobile hydraulikksystemer og fra industrien. Dette gir han spesielt god kompetanse ved konsulentoppdrag og som instruktør ved ProjektHydraulik Sverige AB.

Instruktør på kurs: Hydraulikk I, II, III og IV, og smøreteknikk.

_IGP6373-5.jpg