Jonas Åkerlund

Sivilingeniør innen industriell produksjon med lang erfaring fra utviklingsprosjekter i industrien. Jobbet som konsulent i Idhammar Ab siden 2005 og er instruktør på en rekke kurs innen drift og vedlikehold.

Instruktør på kurs: Forebyggende vedlikehold, LCC, Moderne prinsipper for vedlikeholdsledelse og Planlegging og tilrettelegging I.

Jonas Aakerlund.jpg