Per Möller

Per Môller er ingeniør og har arbeidet med vedlikholdsspørsmål og vedlikeholdsveiledning i nesten 30 år. Per har vært konsulent på Idhammar siden 1995 og VD siden 2002. Per arbeider mest med å gjøre utredninger rundt vedlikehold og driftssikkerhet , samt å utarbeide og implementere vedlikeholdsstrategier i bedrifter. Ett annet spesialområde er vedlikeholdssystemer der Per har bred erfaring med å kartlegge systemkrav og implementere system og prosesser.

Instruktør på kurs: Moderne prinsipper for vedlikeholdsledelse.

Per_Möller.jpg