Robert Røed

Jobber som ingeniør hos Invicta AS, med bla.a. diagonisering av oljeprøver fra hydraulikk, gir, forbrenningsmotorer, gassturbiner, kompressorer, kjølemaskiner og subseasystemer.

Instruktør på kurs: Smøreteknikk.

robert.jpg