Tage Bengtsson

Tage Bengtsson er seniorkonsulent hos Idhammar AB med spesialkunnskap innen bla vedlikeholdsplanlegging. Tage arbeider mye med prosessorientert vedlikeholdsutvikling og innføring av vedlikeholdssystemer bla. SAP, Maximo og Lawson.

Instruktør på kurs: Planlegging og tilrettelegging I og II.

Tage B.gif