Thomas Åhlund

Thomas Åhlund er sjøingeniør og har mange års erfaring som seniorkonsulent hos Idhammar. Thomas arbeider med vedlikeholdsstrategier og Life Cycle Cost beregninger. Thomas er spesialist på vedlikeholdslager og reservedelsanskafning og har mange års erfaring fra internasjonale oppdrag.

Instruktør på kurs: LCC og Vedlikeholdslager.

ThomasÅlund.JPG