KRMKurs 184.JPG

Trykkluftkurs i ny lab

Komplett trykkluftanlegg med kompressorer, beholdere, filtre og tørkere var på plass til Trykkluft I kurset i uke 12. Praksistiden er utvidet og oppgavene gjennomføres på topp moderne og relevant utstyr!

I tillegg er kursene både teoretisk og praktisk forbedret og innholdet "strammet" opp for å synliggjøre hvilket kurs som gir den påkrevde kompetanse til de som drifter trykkluftanlegg:

Trykkluft I er for deg som skal drive daglig, ukentlig og månedlig ettersyn på anlegg bestående av kompressorer og trykktanker
Trykkluft II kommer i tillegg for deg som utfører ettersyn av større og mer komplekse anlegg med tørkeutstyr, filtre osv., og som skal lære mer om dimensjonering, styringssystemer, energiøkonomisering og energigjenvinning. 
Systematisk tilstandskontroll av trykkluftbeholdere er for deg som skal utføre årlig og systematisk tilstandskontroll av trykkluftbeholdere.

Etter endt og bestått kurs utstedes kompetansebevis.