KRMKurs 186.JPG

Trykkluft I

Grunnleggende kurs for deg som skal drive daglig, ukentlig og månedlig ettersyn på trykkluftkompressorer.
 

Beskrivelse

Beskrivelse

I dette kurset lærer du daglig, ukentlig og månedlig drift og vedlikehold av trykkluftkompressorer. Opplæringen tilfredsstiller kravene i Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2, §§ 7 og 10, og i Forskrift om håndtering av farlig stoff: FOR 2009-06-602  med revisjoner. En stor del av tiden består av praktiske øvelser.

Er anlegget mer komplekst og består av tørkeutstyr, filtre osv, må du i tillegg bygge på med kurs i Trykkluft II for å tilfredsstillelse kravene.

Program

Program

Trykkluftterminologi

 • Trykk/trykkforhold
 • Temperatur
 • Mengde
 • Kvalitet
 • Duggpunkt

Nettrykk og kapasitet

 • Krav til trykk
 • Standard trykklasser
 • Trykkfall
 • Kapasitet

Kompressorer 

Oljesmurt:

 • Stempel
 • Skrue

Oljefritt:

 • Stempel
 • Skrue
 • Scroll

Kjølesystem

 • Vannkjølt
 • Luftkjølt
 • Ventilasjonsbehov

Bruksområde

 • Verkstedsluft
 • Instrumentluft
 • Farmasøytisk og næringsmiddelluft
 • "Pusteluft"
 • Sykehusluft

Praktiske øvelser i små grupper på fast installert trykkluftanlegg.

Detaljer

Detaljer

Målgruppe:

Drifts- og vedlikeholdspersonell 

Forkunnskaper:

Det kreves ingen forkunnskaper

Instruktører:

 • Henning Lie
 • Thor Egil Simensen

Avluttende prøve:

Skriftlig sluttprøve som vurderes til bestått/ikke bestått.
Bestått sluttprøve dokumenterer opplæring i henhold til temaveiledningens føringer for drift og vedlikehold av trykkluftanlegg med kompressorer.

Kursbevis

Det utstedes kompetansebevis ved bestått kurs

Varighet

5 dager

Tidspunkt

Oppstart første dag: 12.00
Avslutning siste dag: 11.00

Kursavgift

Kr 12200,-

Kurssted

KRM kurssenter, Geilo

Overnatting

Bardøla Høyfjellshotell
Hotellovernatting kommer i tillegg, døgnpris fullpensjon 1.540,-

Kursdato

 • 23.10.17 - 27.10.17 / KRM kurssenter, Geilo
 • 12.03.18 - 16.03.18 / KRM kurssenter, Geilo

Kurset starter mandag kl. 12 og avsluttes fredag kl. 11