Ønsker du en kort presentasjon av vårt kursopplegg på Teams, ta kontakt med oss Epost eller telefon +47 67 90 40 00

Henning Lie

Teknisk sjef i Atlas Copco Kompressorteknikk AS, med bred erfaring fra convertere, energisparende kompressor- og sentralstyringer samt overvåkingssystemer.

Instruktør på kurs: Trykkluftanlegg og kompressorer I og II.

Henning Lie.jpg