krm-kurs-geilo-20151201th_ 16540.jpg

Kurs

Med oppdatert kompetanse stiller du sterkere på jobb, uansett hvilke fremtidsplaner du har. Vi har gjennom over 20 år utviklet praktiske fagkurs for deg som arbeider med drift og vedlikehold av maskiner og hydraulisk utstyr. Du kan velge mellom aktuelle fagkurs, eller sette sammen en serie som leder til Fagbevis innenfor et fagområde. Innen hydraulikkfaget kan du ta Hydraulikkfagskolen og bli Fagtekniker Hydraulikk.

Hydraulikk

Frittstående praktiske hydraulikkurs på alle nivå, kan bygges på til fagbevis eller fagskole - Hydraulikkfagskolen, Fagtekniker Hydraulikk.

Roterende maskineri

Slik unngår du lager og maskinhavarier!

Trykkluft

Forståelse og kunnskap om virkemåter og aktuelle problemstillinger innenfor trykkluft

Elektro og Automasjon

Elektrokurs for deg som jobber mekanisk.
Kurs i kontroll- og styresystemer og PLS.

Pumper og tetninger

Pumpesystemer er ofte nerven i en prosess og man er avhengig av at tetningene holder. Kunnskap om drift, vedlikehold, design og virkemåte får du på disse kursene.

Vedlikeholdsledelse

Vedlikeholdsfilosofi og vedlikeholdsteknikker er kjernen av hva det dreier seg om for deg som har til oppgave å sørge for at maskinparken fungerer.

Re-sertfiseringer

Ventilteknikk (OLF-119), Fittings ( OLF-120)

Spesialkurs for vannkraftbransjen

KRM har laget en serie med spesialkurs for deg som jobber i vannkraftbransjen.
 

Overvåking - tilstandstyrt vedlikehold

Vi jobber med ulike aktører for å øke bevisstheten og kunnskapen rundt riktig og effektiv bruk av driftsovervåking på maskiner.