Ønsker du en kort presentasjon av vårt kursopplegg på Teams, ta kontakt med oss Epost eller telefon +47 67 90 40 00

RoterendeM_72l.jpg

Kurs innen Roterende maskineri

Et lager er billig i forhold til hvilke kostnader det kan utløse ved havari eller forkortet levetid. Kunnskap om riktig drift, forebyggende vedlikehold og tilstandskontroll får du på våre kurs.

Det er avgjørende viktig hvordan lagre blir montert, smurt og driftet. Ved å overvåke lagrene med avansert utstyr, eller inspisere lagrene som er i drift, kan vi forutsi om en lagerskade eller et havari er på gang - og at du ved skifte av lager analyserer om du bør endre driftsparametre for å øke levetiden ytterligere. Hos KRM lærer du dette og får nyttig og lønnsom kunnskap, enten du er operatør og vil lære mer om faget, eller om du har behov for å gå dypere inn i materien gjennom våre videregående kurs.

Våre kurs i roterende maskineri