8J8A2895.jpg

Kule- og rullelager I

2/3 av alle lagerhavarier skyldes at disse behandles feil enten ved montering eller drift. På dette kurset lærer du hvordan du skal gjøre det riktig.

Beskrivelse

Beskrivelse

Kurset gir en grundig innføring i hvordan man oppnår lengst mulig levetid for kule- og rullelagre. Kurset er egnet for alle som har ansvar for - eller arbeider praktisk med - roterende maskineri.

Program

Program

Forskjellige lagertyper og deres bruksområder:

 • Sfærisk kule- og rullelager, sporkulelager, vinkelkontaktkulelager, sylindrisk kulelager, nålrullelager, konisk rullelager, aksialkule- og rullelager, sylindrisk aksialrullelager, sfærisk aksialrullelager, Y-lagerenheter og lagerhus.

Lagerbetegnelser:

 • ISO-standard
 • etterbetegnelser

Toleranser og pasninger:

 • verktøy
 • måleteknikk
 • aksler
 • lagerhus
 • underlag
 • oppretting

Metoder og verktøy for montering og demontering av lager:

 • kaldmontering/demontering
 • varm-montering/demontering
 • klemhylse/avdragshylse
 • sylindrisk/konisk akseltapp
 • bruk av oljetrykk
 • krav til renhet
 • monteringsgjennomgåelse av alle de vanligste lagertypene

Smøring av lager:

 • fettsmøring
 • oljesmøring
 • renhetskrav
 • smøringens innvirkning på lagerets levetid
 • metoder

Bedømme lagerskader og bestemme årsaker:

 • lære å bedømme de vanligste lagerskader
 • finne årsaksforhold
 • tiltak

Tilstandskontroll:

 • metoder
 • verktøy
 • instrumenter

Praktiske øvelser i små grupper.

Detaljer

Detaljer

Målgruppe:

Drifts- og vedlikeholdspersonell 

Forkunnskaper:

Det kreves ingen forkunnskaper

Instruktører:

Avluttende prøve:

Skriftlig sluttprøve som vurderes til bestått/ikke bestått

Kursbevis:

Det utstedes kursbevis etter endt kurs

Varighet

5 dager

Tidspunkt

Oppstart første dag: 12.00
Avslutning siste dag: 11.00

Kursavgift

Kr 13300,-

Kurssted

KRM kurssenter, Geilo

Overnatting

Bardøla Høyfjellshotell
Hotellovernatting kommer i tillegg, døgnpris fullpensjon 1.540,-

Meld deg på kurset