Ønsker du en kort presentasjon av vårt kursopplegg på Teams, ta kontakt med oss Epost eller telefon +47 67 90 40 00

KuleI_72.jpg

Kule- og rullelager I

2/3 av alle lagerhavarier skyldes at disse behandles feil enten ved montering eller drift. På dette kurset lærer du hvordan du skal gjøre det riktig.

Beskrivelse

Beskrivelse

 

Kurset går over 5 dager, og har 50/50 fordeling av teoretisk gjennomgang i klasserom og praktiske øvelser i vårt spesialutrustet kule- og rullelagerlaboratorium  . Kursdeltagerne deles inn i grupper og roterer i et system med en rekke ulike oppgaver på med forskjellige lagertyper og problemstillinger knyttet til det å utføre montering, drift og vedlikehold av de aller fleste lagertyper og lager - innbygginger som finnes ute i den virkelige verden.

 

Teoretisk gjennomgang

Praktisk øvelser

Forskjellige lagertyper og deres bruksområder:

Sfærisk kule- og rullelager, sporkulelager, vinkelkontaktkulelager, sylindrisk kulelager, nålrullelager, konisk rullelager, aksialkule- og rullelager, sylindrisk aksialrullelager, sfærisk aksialrullelager, Y-lagerenheter og lagerhus.

altPraktiske forståelse av egenskaper til de forskjellige ledertyper som finnes.

 

 

Lagerbetegnelser:

 • ISO-standard
 • etterbetegnelser

 

altAlle lager er betegnet etter en ISO standard, forståelsen av dette i tillegg til etter-betegnelsen er helt avgjørende i  forståelsen av lagerets egenskaper.

Toleranser og pasninger:

 • verktøy
 • måleteknikk
 • aksler
 • lagerhus
 • underlag
 • oppretting

altPraktiske oppgaver i måling av rundhet, retthet, konisitet, flathet og rett størrelse, samt krav til toleranser i forskjellige applikasjoner.

Metoder og verktøy for montering og demontering av lager:

 • kaldmontering/demontering
 • varm-montering/demontering
 • klemhylse/avdragshylse
 • sylindrisk/konisk akseltapp
 • bruk av oljetrykk
 • krav til renhet
 • monteringsgjennomgåelse av alle de vanligste lagertypene

 

altAlle varianter av metoder og verktøy for montering og demontering av “alle” typer av  lager - alt finnes fordelt på 14 forskjellige stasjoner  deltakerne skal gjennom i løpet av uka.

Smøring av lager:

 • fettsmøring
 • oljesmøring
 • renhetskrav
 • smøringens innvirkning på lagerets levetid
 • metoder

alt0,003 mm er forskjellen mellom suksess og katastrofe når det gjelder smøring av lager - her lærer du hvordan. 

Bedømme lagerskader og bestemme årsaker:

 • lære å bedømme de vanligste lagerskader
 • finne årsaksforhold
 • tiltak

altDet er helt avgjørende å fastsette årsaken til at et lager feiler for å unngå at feilen følger med når nytt lager er på plass - her lærer du i praksis å bestemme årsaken til lagerfeil.

Tilstandskontroll:

 • metoder
 • verktøy
 • instrumenter

altÅ kunne avsløre om lageret kommer til å feile i løpet av de neste tre månedene kan være nyttig - vi lærer deg hvordan.

Program

Program

Forskjellige lagertyper og deres bruksområder:

 • Sfærisk kule- og rullelager, sporkulelager, vinkelkontaktkulelager, sylindrisk kulelager, nålrullelager, konisk rullelager, aksialkule- og rullelager, sylindrisk aksialrullelager, sfærisk aksialrullelager, Y-lagerenheter og lagerhus.

Lagerbetegnelser:

 • ISO-standard
 • etterbetegnelser

Toleranser og pasninger:

 • verktøy
 • måleteknikk
 • aksler
 • lagerhus
 • underlag
 • oppretting

Metoder og verktøy for montering og demontering av lager:

 • kaldmontering/demontering
 • varm-montering/demontering
 • klemhylse/avdragshylse
 • sylindrisk/konisk akseltapp
 • bruk av oljetrykk
 • krav til renhet
 • monteringsgjennomgåelse av alle de vanligste lagertypene

Smøring av lager:

 • fettsmøring
 • oljesmøring
 • renhetskrav
 • smøringens innvirkning på lagerets levetid
 • metoder

Bedømme lagerskader og bestemme årsaker:

 • lære å bedømme de vanligste lagerskader
 • finne årsaksforhold
 • tiltak

Tilstandskontroll:

 • metoder
 • verktøy
 • instrumenter

Praktiske øvelser i små grupper.

Detaljer

Detaljer

Målgruppe:

Drifts- og vedlikeholdspersonell 

Forkunnskaper:

Det kreves ingen forkunnskaper

Instruktører:

Avluttende prøve:

Skriftlig sluttprøve som vurderes til bestått/ikke bestått

Kursbevis:

Det utstedes kursbevis etter endt kurs

Varighet

5 dager

Tidspunkt

Oppstart første dag: 12.00
Avslutning siste dag: 11.00

Kursavgift

Kr 14800,-

Overnatting

Vestlia Resort, Geilo
Hotellovernatting kommer i tillegg, døgnpris fullpensjon 2.190,-

Meld deg på kurset

Kurset inngår i:

 • Fagtekniker Hydraulikk
 • Kan tas som enkeltemne:
  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Kurs + nettskole, 7 studiepoeng

Verden går ikke bare rundt sånn helt av seg selv