Ønsker du en kort presentasjon av vårt kursopplegg på Teams, ta kontakt med oss Epost eller telefon +47 67 90 40 00

Pumpekurs_72.jpg

Pumper og tetninger

Det er mange leverandører av pumper og tetninger i Norge, men uavhengig av produkt og leverandør, er kunnskapen til de som skal drifte og vedlikeholde pumper og pumpesystemer helt avgjørende for å lykkes i å utnytte kapasiteten til systemet. Å drive forebyggende vedlikehold, forstå funksjonaliteten, vedlikeholde og reparere er det våre kurs i pumpe- og tetningsteknikk dreier seg om.

Pumper og tetninger I er et grunnkurs, praktisk rettet med mye øvelser på vår omfattende samling med forskjellige typer pumper og mekaniske tetninger.

Pumper og tetninger II er et videregående kurs som bygger på grunnkurset. Kurset retter seg til deg som vil fordype deg mer innen pumper og tetninger, enten du er ingeniør, prosesstekniker eller mekaniker og kan noe om pumper fra før. Kurset settes opp på forespørsel.

Våre kurs innenfor pumpeteknikk