Ønsker du en kort presentasjon av vårt kursopplegg på Teams, ta kontakt med oss Epost eller telefon +47 67 90 40 00

Trykkluftkurs_72.jpg

Trykkluft

Det stilles myndighetskrav til alle som eier og/eller bruker et trykkluftanlegg at det skal etableres rutiner for gjennomføring av daglig, ukentlig og månedlig ettersyn av dette anlegget – uansett størrelse og effekt. Enhver som utfører dette ettersynet skal kunne dokumentere  nødvendig kompetanse.

Kravet er forankret i forskrift om håndtering av farlig stoff: FOR 2009-06-08-602 og
forskrift om trykkpåkjent utstyr: FOR-2017-10-10-1631, utdypet og forklart i DSBs temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2.
En servicekontrakt med feks. en leverandør, fritar normalt ikke fra dette kravet, med mindre den også omfatter daglig ettersyn.

Sammen med Atlas Copco kan du hos KRM få den kompetansen du trenger – uavhengig av utstyrsleverandør.
Kurset «Trykkluft I» er for deg som skal drive daglig, ukentlig og månedlig ettersyn på anlegg bestående av kompressorer, tørkere og trykktanker.

Kurset «Systematisk tilstandskontroll av trykkluftbeholdere» er for deg som skal utføre årlig og systematisk tilstandskontroll av trykkluftbeholdere.

Kompetansebevis utstedes etter hvert kurs.