PB160004.JPG

Systematisk tilstandskontroll av trykkluftbeholdere

Kurs for deg som skal utføre systematisk tilstandskontroll av trykkluftbeholdere.

Beskrivelse

Beskrivelse

En trykkbeholder må være så sterk at den ikke sprenges av det innvendige gasstrykket. Lær om forskrifter og standarder, ulike typer skader og akseptkriterier samt metoder for systematisk kontroll og rapportering.

Dette kurset gir deg dokumentert kompetanse til å utføre tilstandskontroll på trykkluftbeholdere opp til 45 bar og volum inntil 5000 liter.
Opplæringen er i hht krav i Forskrift om trykkpåkjent utstyr: FOR-2017-10-10-1631Forskrift om enkle trykkbeholdere: FOR-2017-02-10-171 og Forskrift om håndtering av farlig stoff: FOR 2009-06-08-602 med revisjoner, utdypet i Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2.

Program

Program

Forskrifter:

 • Arbeidstilsynets "Trykkluftanlegg"
 • "Forskrift om enkle trykkbeholdere"
 • "Forskrift om trykkpåkjent utstyr"
 • "Forskrift om håndtering av farlig stoff"
 • "Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2, kap. 3 Trykkluftanlegg"

Konstruksjonsstandarder:

 • TBK 1-2 / STN
 • NS-EN 286
 • NS-EN 13445
 • Krav til dokumentasjon

Materialkvaliteter:

 • Materialegenskaper
 • Bruddfasthet
 • Ulike ståltyper og tillatt materialspenning

Korrosjon og andre skader:

 • Overflaterust
 • Galvanisk korrosjon
 • Spaltekorrosjon
 • Interkrystallinsk korrosjon
 • Utmattingsbrudd

Akseptkriterier ved korrosjon:

 • Utdrag fra ASME B31G-1991
 • Utdrag fra BS5430:Part 2: Annex A

Manometer og sikkerhetstilbehør:

 • Krav til manometer og kontrollmanometer
 • Kalibrering
 • Sikkerhetsventiler
 • Dimensjonering av sikkerhetsventiler
 • Annet sikkerhetstilbehør

Styrkeberegning:

 • Ulike metoder
 • Elektroniske beregningsprogrammer

Ultralyd tykkelsesmåling

Rapportering, arkivering:

 • Krav til dokumentasjon og arkivering av kontroll
 • Forslag til rapport

Praktiske øvelser bla i inspeksjon, tykkelsesmåling og hydrostatisk vanntrykkprøve.

Detaljer

Detaljer

Målgruppe:

Drifts- og vedlikeholdspersonell 

Forkunnskaper:

Det kreves ingen forkunnskaper

Instruktør:

Hans Nymo

Avluttende prøve:

Skriftlig sluttprøve som vurderes til bestått/ikke bestått.
Bestått prøve dokumenterer lovpålagt kompetanse for å utøve inspeksjon og tilstandskontroll av trykkluftbeholdere med arbeidstrykk opp til 45 bar og maks volum 5000 liter

Kursbevis:

Det utstedes kompetansebevis ved bestått kurs

Varighet

5 dager

Tidspunkt

Oppstart første dag: 12.00
Avslutning siste dag: 11.00

Kursavgift

Kr 12700,-

Kurssted

KRM kurssenter, Geilo

Overnatting

Bardøla Høyfjellshotell
Hotellovernatting kommer i tillegg, døgnpris fullpensjon 1.690,-

Meld deg på kurset