Thor Egil Simensen

Serviceleder og produktspesialist teknisk service, Atlas Copco Kompressorteknikk AS, med spesialfelt jernbaneapplikasjoner samt service oppfølging, teknisk support mm for Norske marine kunder.

Instruktør på kurs: Trykkluft og kompressorer I og II.

Tor Egil Simensen.jpg