Våre instruktører

Vi bruker kun de beste instruktører og veiledere til våre arrangementer.

Her en oversikt over de som møter deg på kurs.

Lennart Strandberg

Lennart har lang erfaring fra hydraulikkbransjen både som bruker og utvikler og har gjennom det svært god kunnskap om hydraulikksystemer, både fra mobile hydraulikksystemer og fra industrien. Dette gir han spesielt god kompetanse ved konsulentoppdrag og som instruktør ved ProjektHydraulik Sverige AB.

Örjan Andrén

Örjan  er utdannet innen hydraulikk ved Högskolan Dalarna og ble headhuntet til ProjektHydraulik Sverige AB og har siden jobbet mer enn 25 år som konsulent og instruktør med svært god kompetanse på ulike hydrauliske bruksområder samt regulering.

Jan-Åke Johansson

Jan-Åke startet sin yrkeskarriere som montør for siden å fortsette med salg av hydraulikkkomponenter og aggregater. Han har siden arbeidet i 15 år som konsulent og instruktør ved ProjektHydraulik Sverige AB.

Jørgen Ringstad

Jørgen er utdannet ingeniør fra høgskolen i Horten. Han har vært instrukør for KRM siden 2008, og er instruktør under praktiske øvelser på hydraulikkursene, samt foreleser på slanger, rør og fittingskursene.

Ståle Røsholt

Har siden 2000 vært ansatt som service ingeniør i SKF Norge. Jobber til daglig med det meste innen rullningslager, blant annet montering, vedlikehold, lagerskader og kurs. Driver også med avbalansering, oppretting, vibrasjonsmåling, feilsøking og analyse, samt viklingsdiagnose på elmotorer. 

Terje Kittilsen

Terje har 35 års erfaring innen maskintilstandskontroll og praktisk etablering samt anvendelse av vibrasjonskontrollsystemer for både onshore og offshoreindustri.

Tore Christian Bergman

Jobbet i SKF Norge siden 1999 som Service and System Reliability Engineer, med hovedvekt på vibrasjonsanalyse, vibrasjonssystemer og "supervisor" innen lager service. Har jobbet med maskin vedlikehold siden slutten av 80 tallet, drevet aktivt med tilstandskontroll/ forebyggende vedlikehold på statisk og roterende utstyr siden 1988. 

Børre Kleven

Har jobbet i Servi siden 1991 og er idag leder for produktutvikling i selskapet. Har siden 1992 også hatt produktansvaret for Hawe.

Frode Silseth Karlsen

Jobber som produktsjef i Parker Hannifin AS.

Thomas Ellingsen

Årelang erfaring som leder for systemavdelingen i Bosch Rexroth innen fagområdet hydraulikk. Har hatt hovedansvaret for prosjektering, konstruksjon, montering, test og levering av hydrauliske systemer og anlegg. 

Harald Bergh

har arbeidet med oppretting i mer enn 30 år, både innen landbasert industri og offshore. Han har også lang erfaring med vedlikehold av pumper og annet roterende utstyr. I 1999 konsentrerte han seg fult og helt om oppretting og startet Fixturlaser AS. Dette selskapet solgte han til IKM-gruppen i 2008. Han arbeider i dag som frittstående konsulent med hovedvekt på kursing, hvor han brenner for å overføre så mye kunskap som mulig til yngre generasjoner.

Andreas Lindström

Account Manager i Axel Christiernsson AB. 

Robert Røed

Jobber som ingeniør hos Invicta AS, med bla.a. diagonisering av oljeprøver fra hydraulikk, gir, forbrenningsmotorer, gassturbiner, kompressorer, kjølemaskiner og subseasystemer.

Jon Petter Ellingsgård

Ingeniør, elkraftteknikk med hovedfelt innen reguleringsteknikk og automasjon. Jobber til daglig ved Fagskolen Innlandet, Gjøvik.

Rune Haram

Sivilingeniør elkraft, med hovedfelt i elektriske maskiner og kraftelektronikk. Jobber til daglig ved Fagskolen Innlandet, Gjøvik.

Svein Olav J. Rolfstad

Sivilingeniør elkraft, med hovedfelt i produksjon og distribusjon. Jobber til daglig ved Fagskolen Innlandet, Gjøvik.

Wojciech Zmudzinski

Sivilingeniør elkraft, med hovedfelt i distribusjon. Jobber til daglig ved Fagskolen Innlandet, Gjøvik.

Yngve Brovold

Yngve er ingeniør med lang erfaring innen automatisering, elkraft,  PLS, regulering samt kunnskap rundt pneumatikk og hydraulikk. Yngve jobber til daglig ved Fagskolen Innlandet, Gjøvik.

Per Ivar Gundersen

Lang erfaring fra treforedlingsindustrien. Jobber til daglig i Norcem Slemmestad.

Ole Tom Ulevåg

Prosjektingeniør. Produktansvarlig ventiler i Danfoss Power Solutions.

Henning Lie

Teknisk sjef i Atlas Copco Kompressorteknikk AS, med bred erfaring fra convertere, energisparende kompressor- og sentralstyringer samt overvåkingssystemer.

Thor Egil Simensen

Serviceleder og produktspesialist teknisk service, Atlas Copco Kompressorteknikk AS, med spesialfelt jernbaneapplikasjoner samt service oppfølging, teknisk support mm for Norske marine kunder.

Hans Nymo

Årelang erfaring i tekniske applikasjoner og problemstillinger som tidligere senioringeniør i Atlas Copco Kompressorteknikk AS.

Wiggo Lindseth

Fagsjef ved NKI Nettstudier fra 1998 til 2014 med ansvar for maskintekniske fag, transport og logistikkfag deriblant Hydraulikkfagskolen. Er fagutdannet maskinarbeider og maskiningeniør ved NKI 1982. Havbruksingeniør ved Tromsø Maritime høyskole fra 1987 og har lang yrkeserfaring innen mekaniske yrker samt lang erfaring som lærer i videregående skole.

Jonas Åkerlund

Sivilingeniør innen industriell produksjon med lang erfaring fra utviklingsprosjekter i industrien. Jobbet som konsulent i Idhammar Ab siden 2005 og er instruktør på en rekke kurs innen drift og vedlikehold.

Tage Bengtsson

Tage Bengtsson er seniorkonsulent hos Idhammar AB med spesialkunnskap innen bla vedlikeholdsplanlegging. Tage arbeider mye med prosessorientert vedlikeholdsutvikling og innføring av vedlikeholdssystemer bla. SAP, Maximo og Lawson.

Per Möller

Per Môller er ingeniør og har arbeidet med vedlikholdsspørsmål og vedlikeholdsveiledning i nesten 30 år. Per har vært konsulent på Idhammar siden 1995 og VD siden 2002. Per arbeider mest med å gjøre utredninger rundt vedlikehold og driftssikkerhet , samt å utarbeide og implementere vedlikeholdsstrategier i bedrifter. Ett annet spesialområde er vedlikeholdssystemer der Per har bred erfaring med å kartlegge systemkrav og implementere system og prosesser.

Anders Tiger

Anders Tiger er ingeniør og arbeider som instruktør og konsulent hos Idhammar AB. Anders er spesialisert på bla TPM og vedlikehold for operatører. Han har mange års erfaring med å arbeide  med innføring av Lean og vedlikeholdsutviking i forbindelse med dette.

Cristian Clarin

Christian jobber til daglig i Idhammar AB og er sertifisert ekspert innen Maintenance Management. Han har 25 års erfaring innen industrien og har ledet prosjekter innen både produksjon og vedlikehold.

Peter Steffens

Peter er utdannet ingeniør, jobber til daglig i Idhammar AB og er leder for konsulent-, systemerings- og programmeringsoppdrag innen IT-området. 

Thomas Åhlund

Thomas Åhlund er sjøingeniør og har mange års erfaring som seniorkonsulent hos Idhammar. Thomas arbeider med vedlikeholdsstrategier og Life Cycle Cost beregninger. Thomas er spesialist på vedlikeholdslager og reservedelsanskafning og har mange års erfaring fra internasjonale oppdrag.