krm-kurs-SV.jpg

Våre instruktører

Peter Hellman

Peter er utdannet hydraulikkingeniør og har mange års hydraulikkerfaring fra papirindustrien i Sverige.
Peter har jobbet som instruktør og konsulent i ProjektHydraulik siden høsten 2021.

Jon Andvik

Jon Andvik har flere fagbrev, maskinteknisk og pedagogisk utdanning og en lang og rik erfaring innafor stasjonært- og roterende maskineri samt prosessutstyr i hydrokarbonførande system. Instruktør på kurs i ventilteknikk.

Örjan Andrén

Örjan  er utdannet innen hydraulikk ved Högskolan Dalarna og ble headhuntet til ProjektHydraulik Sverige AB og har siden jobbet mer enn 30 år som konsulent og instruktør med svært god kompetanse på ulike hydrauliske bruksområder samt regulering.

Jan-Åke Johansson

Jan-Åke startet sin yrkeskarriere som montør for siden å fortsette med salg av hydraulikkkomponenter og aggregater. Han har siden 1999 arbeidet  som konsulent og instruktør ved ProjektHydraulik Sverige AB.

Jørgen Ringstad

Jørgen er utdannet ingeniør fra høgskolen i Horten. Han har vært instrukør for KRM siden 2008, og er instruktør under praktiske øvelser på hydraulikkursene, samt foreleser på slanger, rør og fittingskursene.

Roald Haarberg

Roald har mer enn 35 års erfaring fra tilstandskontroll og laseroppretting gjennom SPM Instrument AS og Easy-Laser AB. Han eier og jobber i dag for Measurement Technology Services AS.

Ståle Røsholt

Har siden 2000 vært ansatt som service ingeniør i SKF Norge. Jobber til daglig med det meste innen rullningslager, blant annet montering, vedlikehold, lagerskader og kurs. Driver også med avbalansering, oppretting, vibrasjonsmåling, feilsøking og analyse, samt viklingsdiagnose på elmotorer. 

Terje Kittilsen

Terje har 35 års erfaring innen maskintilstandskontroll og praktisk etablering samt anvendelse av vibrasjonskontrollsystemer for både onshore og offshoreindustri.

Tore Christian Bergman

Jobbet i SKF Norge siden 1999 som Service and System Reliability Engineer, med hovedvekt på vibrasjonsanalyse, vibrasjonssystemer og "supervisor" innen lager service. Har jobbet med maskin vedlikehold siden slutten av 80 tallet, drevet aktivt med tilstandskontroll/ forebyggende vedlikehold på statisk og roterende utstyr siden 1988. 

Kevin Hughes

Daglig leder Invicta AS, CLS (Certified Lubrication Specialist), MLA (Machinery Lubricant Analyst), jobber med oljeanalyser som del av tilstandsbasert vedlikehold for Norske, skandinaviske og internasjonale kunder. Invicta AS har drevet med oljeanalysetjenester siden 1984.

Frode Silseth Karlsen

Jobber som produktsjef i Parker Hannifin AS.

Thomas Ellingsen

Årelang erfaring som leder for systemavdelingen i Bosch Rexroth innen fagområdet hydraulikk. Har hatt hovedansvaret for prosjektering, konstruksjon, montering, test og levering av hydrauliske systemer og anlegg. 

Jon Petter Ellingsgård

Ingeniør, elkraftteknikk med hovedfelt innen reguleringsteknikk og automasjon. Jobber til daglig ved Fagskolen Innlandet, Gjøvik.

Rune Haram

Sivilingeniør elkraft, med hovedfelt i elektriske maskiner og kraftelektronikk. Jobber til daglig ved Fagskolen Innlandet, Gjøvik.

Svein Olav J. Rolfstad

Sivilingeniør elkraft, med hovedfelt i produksjon og distribusjon. Jobber til daglig ved Fagskolen Innlandet, Gjøvik.

Wojciech Zmudzinski

Sivilingeniør elkraft, med hovedfelt i distribusjon. Jobber til daglig ved Fagskolen Innlandet, Gjøvik.

Yngve Brovold

Yngve er ingeniør med lang erfaring innen automatisering, elkraft,  PLS, regulering samt kunnskap rundt pneumatikk og hydraulikk. Yngve jobber til daglig ved Fagskolen Innlandet, Gjøvik.

Per Ivar Gundersen

Lang erfaring fra treforedlingsindustrien. Jobber til daglig i Norcem Slemmestad.

Ole Tom Ulevåg

Prosjektingeniør. Produktansvarlig ventiler i Danfoss Power Solutions.

Henning Lie

Teknisk sjef i Atlas Copco Kompressorteknikk AS, med bred erfaring fra convertere, energisparende kompressor- og sentralstyringer samt overvåkingssystemer.

Thor Egil Simensen

Serviceleder og produktspesialist teknisk service, Atlas Copco Kompressorteknikk AS, med spesialfelt jernbaneapplikasjoner samt service oppfølging, teknisk support mm for Norske marine kunder.

Andreas Lindström

Account Manager i Axel Christiernsson AB. 

Jonas Åkerlund

Sivilingeniør innen industriell produksjon med lang erfaring fra utviklingsprosjekter i industrien. Jobbet som konsulent i Idhammar Ab siden 2005 og er instruktør på en rekke kurs innen drift og vedlikehold.

Tage Bengtsson

Tage Bengtsson er seniorkonsulent hos Idhammar AB med spesialkunnskap innen bla vedlikeholdsplanlegging. Tage arbeider mye med prosessorientert vedlikeholdsutvikling og innføring av vedlikeholdssystemer bla. SAP, Maximo og Lawson.

Per Möller

Per Môller er ingeniør og har arbeidet med vedlikholdsspørsmål og vedlikeholdsveiledning i nesten 30 år. Per har vært konsulent på Idhammar siden 1995 og VD siden 2002. Per arbeider mest med å gjøre utredninger rundt vedlikehold og driftssikkerhet , samt å utarbeide og implementere vedlikeholdsstrategier i bedrifter. Ett annet spesialområde er vedlikeholdssystemer der Per har bred erfaring med å kartlegge systemkrav og implementere system og prosesser.

Anders Tiger

Anders Tiger er ingeniør og arbeider som instruktør og konsulent hos Idhammar AB. Anders er spesialisert på bla TPM og vedlikehold for operatører. Han har mange års erfaring med å arbeide  med innføring av Lean og vedlikeholdsutviking i forbindelse med dette.

Cristian Clarin

Christian jobber til daglig i Idhammar AB og er sertifisert ekspert innen Maintenance Management. Han har 25 års erfaring innen industrien og har ledet prosjekter innen både produksjon og vedlikehold.

Peter Steffens

Peter er utdannet ingeniør, jobber til daglig i Idhammar AB og er leder for konsulent-, systemerings- og programmeringsoppdrag innen IT-området. 

Thomas Åhlund

Thomas Åhlund er sjøingeniør og har mange års erfaring som seniorkonsulent hos Idhammar. Thomas arbeider med vedlikeholdsstrategier og Life Cycle Cost beregninger. Thomas er spesialist på vedlikeholdslager og reservedelsanskafning og har mange års erfaring fra internasjonale oppdrag.