Ønsker du en kort presentasjon av vårt kursopplegg på Teams, ta kontakt med oss Epost eller telefon +47 67 90 40 00

Mats Björkner

Mats har i en årrekke vært instruktør på kurs i pumper/pumpesystem i Sverige, Norge, England og USA, med kunder bla fra prosessindustri, vann og avløp, fjernvameverk og tekniske institutter og kurssenter. Han har også lang erfaring med optimering og havariutredning av pumper og pumpestasjoner samt utvikling av spesialtilpassede pumper.

MatsB.jpg