Ønsker du en kort presentasjon av vårt kursopplegg på Teams, ta kontakt med oss Epost eller telefon +47 67 90 40 00

Ventilteknikk

Kurs i Ventilteknikk bygger på Offshore Norges læreplan, retningslinje-143, og skal gi kompetanse i å montere, operere og utføre enkelt vedlikehold av ventiler på hydrokarbonførende system.  
Kurs i Sikkerhetsventiler PSV/PRV gir en innføring i behandling og virkemåte av de forskjellige typer sikkerhetsventiler.

Våre kurs innenfor ventilteknikk