Ønsker du en kort presentasjon av vårt kursopplegg på Teams, ta kontakt med oss Epost eller telefon +47 67 90 40 00

Jon Andvik

Jon Andvik har flere fagbrev, maskinteknisk og pedagogisk utdanning og en lang og rik erfaring innafor stasjonært- og roterende maskineri samt prosessutstyr i hydrokarbonførande system. Instruktør på kurs i ventilteknikk.

Andvik har en lang yrkes karriere innenfor maskintekniske fag. Erfaring innafor landbruk- og anleggsteknikk. Lærer, avdelingsleder og undervisningsinspektør fra den videregående skolen.  Han har vært opplæringskonsulent i Equinor og ansvar for ulike fagkurs i oljeindustrien både On - og offshore.

IMG-0274.jpg