Ønsker du en kort presentasjon av vårt kursopplegg på Teams, ta kontakt med oss Epost eller telefon +47 67 90 40 00

Kevin Hughes

Daglig leder Invicta AS, CLS (Certified Lubrication Specialist), MLA (Machinery Lubricant Analyst), jobber med oljeanalyser som del av tilstandsbasert vedlikehold for Norske, skandinaviske og internasjonale kunder. Invicta AS har drevet med oljeanalysetjenester siden 1984.

Kevin er instruktør på kurs i Prediktivt vedlikehold og digitalisering.

Kevin Hughes