Ønsker du en kort presentasjon av vårt kursopplegg på Teams, ta kontakt med oss Epost eller telefon +47 67 90 40 00

Jan-Åke Johansson

Jan-Åke startet sin yrkeskarriere som montør for siden å fortsette med salg av hydraulikkkomponenter og aggregater. Han har siden 1999 arbeidet  som konsulent og instruktør ved ProjektHydraulik Sverige AB.

Instruktør på kurs: Hydraulikk I, II og IV

_IGP6355-5.jpg