Ønsker du en kort presentasjon av vårt kursopplegg på Teams, ta kontakt med oss Epost eller telefon +47 67 90 40 00

Trykk1.jpg

Trykkluft I

Grunnleggende kurs for deg som skal drive daglig, ukentlig og månedlig ettersyn av trykkluftanlegg med kompressorer og tørkere.
 

Beskrivelse

Beskrivelse

I dette kurset lærer du daglig, ukentlig og månedlig drift og vedlikehold av trykkluftkompressorer, samt lufttørkere. Kurset tilfredsstiller kravene i Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2, §§ 7 og 10, og i Forskrift om håndtering av farlig stoff: FOR 2009-06-08-602  med revisjoner. En stor del av tiden består av praktiske øvelser.

Kurset går over 3 dager, og har tilnærmet 50/50 fordeling av teoretisk gjennomgang i klasserom og praktiske oppgaver på maskiner i Atlas Copco sin øvelses-kompressorsentral. Kursdeltagerne deles i grupper og roterer i et system med ulike oppgaver på 4 forskjellige kompressortyper og installasjoner. Det tar ca 2,5 timer å komme gjennom oppgaver for hver kompressor-installasjon, mens det veiledes av svært dyktige instruktører med lang erfaring innen trykkluft og termodynamikk faget.

Teoretisk gjennomgang

Praktiske øvelser

Vi gjennomgår forskrift og temaveiledning om trykkluftanlegg:

 • Hvilke krav er det til anleggets eier
 • Hvilke krav er det til operatør
 • Hvilke krav er det til vedlikeholdsoperatøren

altVi utfører teoretiske og praktiske øvelser for å øke kjennskap og forståelse av innhold i forskriftene

Trykkluftens grunnprinsipper / termodynamikk

 • Viktige begrep og betegnelser
 • Trykkluft og fysiske lover
 • Trykkluft og temperatur
 • Trykkfall

altVi utfører praktiske og teoretiske oppgaver som skal medvirke til forståelse av termodynamikken og fysikken rundt trykkluft

Sikkerhet ved arbeid på trykkluft anlegg

 • Forskriftenes krav til Sikker jobb-analyse
 • ­Hvilke risikoer har vi ved arbeid på trykkluftanlegg
 • El sikkerhet
 • Trykk på nettet

altVi utfører sikker jobb-analyser i praksis på maskiner i kompressor-laben

Trykk / Mengde / Kvalitet på trykkluft

 • Klassifisering av trykkluft
 • Pusteluft
 • Medisinsk luft
 • Filtrering av luft
 • Tørking av luft
  • Kjøletørke
  • Adsorpsjonstørker
  • Osmose/ Membran

 

altVi ser på komponenter som renser luften, og gjør oppgaver som viser viktigheten av vedlikehold i sammenheng med luft kvaliteten som kompressorene avgir

Kompresjonsprinsipper

 • Fysikkens lover om kompresjon av luft
 • Energi behov for luft komprimering
 • Fortrengnings-kompressor
 • Trykkforhold

altVi har 3 ulike kompressor typer i kompressor-laben. Vi ser på funksjon og viktige forskjeller

Kjølesystemer og ventilasjon

 • Kjøling av kompressor rom
 • Gjenbruk av kompressor varme
 • Ventilasjons-beregninger

 

 

alt

 

Vi ser på varme avgitt fra kompressorer og hvordan ventilasjon påvirker sluttproduktets luftkvalitet og økonomi

Kompressor typer:

 • Olje smurt
 • Olje fritt
 • Stempel kompressorer
 • Skrue kompressorer
 • Scroll teknologi

 

alt

Vi ser på de forskjellige maskintypene og hva som er kritisk vedlikehold og oppfølging for de forskjellige maskintypene

Driftsrutiner:

 • Vedlikeholdsplan
 • Driftsforhold
 • Luftbeholder

altVi utfører en enkel beholder-kontroll og ser på daglig, ukentlig og månedlig vedlikehold i henhold til forskjellige maskiners behov

Program

Program

 

Klikk på bildet for å forstørre.alt

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Læringsutbyttebeskrivelser – Trykkluft 1:

Etter endt kurs har deltagerne fått

Kunnskap om:

 • Kjennskap til krav og innhold i gjeldende forskrifter om trykkluft
 • Kunnskap om utførelse av sikker jobb på trykkluft anlegg         
 • Grunnleggende kunnskap om luft: trykk, komprimering, temperatur, fuktighet i luft, hyppige årsaker og sammenhenger til hvorfor maskiner ofte feiler
 • Kunnskap om forskjellige kompressorer, funksjoner, smøring, vedlikehold

Ferdigheter til å:

 • Utføre en korrekt utkobling av kompressor for sikkert vedlikeholds arbeid. Tag out / Lock out
 • Utføre vedlikehold og drifte en enkel kompressorsentral
 • Utføre enkel feilsøking på enkle kompressor sentraler
 • Utføre beregninger i forhold til ventilasjon av kompressor rom
 • Utføre beregninger av trykkfall, og forstå effekten og konsekvenser av dette

 

Kompetanse til å:

 • Har sporbar opplæring for drift og vedlikehold på enkel kompressorsentral i forhold til krav som er gitt i forskrift for trykkpåkjent utstyr og temaveiledningen om trykkluftanlegg

 

Detaljer

Detaljer

Målgruppe:

Drifts- og vedlikeholdspersonell 

Forkunnskaper:

Det kreves ingen forkunnskaper

Instruktører:

Avsluttende prøve:

Skriftlig sluttprøve som vurderes til bestått/ikke bestått.
Bestått sluttprøve dokumenterer opplæring i henhold til temaveiledningens føringer for drift og vedlikehold av trykkluftanlegg med kompressorer.

Kursbevis

Det utstedes kompetansebevis ved bestått kurs

Varighet

3 dager

Tidspunkt

Oppstart første dag: 08.00
Avslutning siste dag: 17.00

Kursavgift

Kr 14300,-

Kurssted

Atlas Copco's lokaler, Vestby

Meld deg på kurset

Overnatting

Deltager må selv booke hotellovernatting i forbindelse med kurset.
​​​​​​​Nærmeste hotell er  Thon Hotell Ski

Verden går ikke bare rundt sånn helt av seg selv