Ønsker du en kort presentasjon av vårt kursopplegg på Teams, ta kontakt med oss Epost eller telefon +47 67 90 40 00

PumpeII_72.jpg

Pumper og tetninger II

Kurset er for deg som har erfaring med pumper eller til deg som har gått kurs i Pumper og tetninger I og vil lære mer.

Beskrivelse

Beskrivelse

På kurset lærer du om pumpesystemets terminologi, komponenter og fysikk samt begreper og prinsipper for om hvordan de enkelte elementene i pumpesystemet fungerer så vel som systemet i sin helhet. Det blir lagt vekt på å forstå forholdet og samspillet mellom komponentene som utgjør hele pumpesystemet.

Opplæringen er utformet for å tilføre deltakerne den kunnskap som kreves for å ha en inngående forståelse av samspillet mellom alle komponenter i et pumpeanlegg.

alt     alt

 

Program

Program

I kurset går vi blant annet gjennom:

  • terminologi, enheter og fysiske lover
  • sentrale begrep for pumpers drift og funksjon
  • beregning og dimensjonering av pumper
  • forstå funksjon og påvirkning fra tanker og trykkbeholdere
  • beregninger av trykk og trykkfall i rørledninger, ventiler og andre komponenter
  • regulering av pumpesystemet
  • seriekoblede og parallellkoblede system

 

I tillegg kommer vi til å gå gjennom andre nøkkelbegrep for å forstå pumpesystemet som for eksempel å beregne flyt mellom to trykkbeholdere, forgrenede rørsystem, heverteffekter, samt hvordan man visualisere energitilskudd og energitap. Vi kommer også til å gjennomgå grunnleggende begreper for feilsøking og optimering av pumpesystem.

Detaljer

Detaljer

Målgruppe:

Drifts- og vedlikeholdspersonell 

Forkunnskaper:

Pumper og tetninger I eller tilsvarende kompetanse.

Instruktører:

  • Mats Björkner
  • Per Ivar Gundersen

Avluttende prøve:

Skriftlig sluttprøve som vurderes til bestått/ikke bestått

Kursbevis:

Det utstedes kursbevis etter endt kurs

Varighet

5 dager

Kursavgift

Kr 15300,-

Meld din interesse

Dette kurset settes opp på forespørsel.

Send oss en epost, så tar vi kontakt.

Verden går ikke bare rundt sånn helt av seg selv